ލިޓަސް އިން ޕެންޝަން ފަންޑަށް 293،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ސައިކަލް ވިޔަފާރިކުރާ ލިޓަސް މޯލްޑިވްސް އިން ޕެންޝަން ފަންޑަށް 293،000 އަށް ވުރެ ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހިއްޖެ އެވެ. ސިވިލް ކޯޓުން މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ހުކުމުގައި ބުނެފައި ވަނީ ލިޓަސް މޯލްޑިވްސް އިން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުން ފެށިގެން 2021 ފެބްރުއަރީގެ ނިޔަލަށާއި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުން ފެށިގެން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔާމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ…

Read More

ދީބާޖާއަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 12.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ވެރިކަމުގައި މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސްގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ދީބާޖާ އިންވެސްޓުމެންޓު ކުންފުންޏަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 12.8 މިލިއަން ރުފިޔާ މިއަދު ދީފިއެވެ. ދީބާޖާއަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 64 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ފާއިތުވި އޯގަސްޓު މަސްތެރޭގައެވެ. މިއަދު 12.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވާއިރު, ބާކީ 51.2 މިލިއަން ރުފިޔާވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ދީބާޖާއަށް މި ފައިސާ ދީފައިވަނީ ރައީސް އިބްރާހީމްގެ ކެމްޕެއިނަށް…

Read More

ލަންދޫ ކައުންސިލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް: “ހުއްދަ ނުހޯދާ 189،549 ރުފިޔާގެ ތަކެތި ގަނެފައިވޭ”!

ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އާއްމުކޮށްފައިވާއިރު، ހުއްދަ ނުހޯދާ، ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަނުކޮށް 189،549 ރުފިޔާގެ ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދާފައިވާކަން ހާމާވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން އެ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމުގައި ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުއްދަ ދޭ ފޮތް ނުވަތަ ފޯމު ފުރިހަމަނުކޮށް 2020 ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ 189،549 ރުފިޔާގެ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ…

Read More

ޕެންޝަނަށް ފައިސާ ޖަމާނުކުރާ ލިސްޓްގެ ކުރީސަފުގައި އެފްއޭއެމާއި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ފައިސާ ޖަމާނުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ “ޓޮޕް 50″ ލިސްޓްގެ ކުރީގައި ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އާއި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ ހިމެނިއްޖެއެވެ. ޕެންޝަން އޮފީހުން ނެރެފައިވާ، ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަމުން ނުދާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓަށް ބަލާއިރު، އެފްއޭއެމް ހިމެނެނީ މި ލިސްޓްގެ 2 ވަނައިގައެވެ. އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ ހިމެނެނީ މި ލިސްޓްގެ 6 ވަނައިގައެވެ. ޕެންޝަން އޮފީހުން ނެރެ އާއްމުކޮށްފައިވާ މި ލިސްޓަށް ބަލާއިރު، ރިޓަޔަމަންޓް…

Read More

ދަ ގާޑަންސްގެ މަސައްކަތް ނިންމަން މިނިވަން ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހަމަޖައްސަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ޖާހް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިން ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ދަ ގާޑަންސް އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް މިނިވަން ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އާބަންކޯ އިން ބުނެފި އެވެ. އެ އެޕާޓްމަންޓްތައް ނުނިމި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެފައިވާއިރު އެކަމުގެ ސަބަބުން އެޕާޓްމަންޓްތައް ގަތް މީހުންނަށްވާ ގެއްލުންތައް ކުޑަކޮށް ވީހާވެސް އަވަހަށް މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެ ކުންފުންޏާއެކު މަޝްވަރާކުރަމުންދާ ކަމަށް އާބަންކޯ އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެގޮތުން މިކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރުމަށްޓަކައި އެޕާޓްމަންޓްތަކުގައި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް…

Read More

ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ހޯދި ބިމެއްގައި ރޮޒައިނާ އަޅާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކުރެހުންތައް ކުރުސީ ލީކު ކޮށްލައިފި

މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ހޯދި ބިމެއްގައި އަޅާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކުރެހުންތައް ސޯޝަލްމީޑިއާގައި އާންމުވެއްޖެއެވެ. މި ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކޮށްފައިވަނީ ހަސަން ކުރުސީގެ ނަމުގައ ޓުވިޓަރގައި ހިންގަމުން އަންނަ އެކައުންޓަކުންނެވެ. މި ހޮސްޕިޓަލަކީ ކްލިނިކެއް އަޅަން އެޗްޑީސީން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ބިޑު ކާމިޔާބުކޮށް ރޮޒައިނާ އަޅަމުންދާ ހޮސްޕިޓަލެކެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ބިޑު ކާމިޔާބުކުރީ ރޮޒައިނާ އަދި އައިޖީއެމްއެޗްގެ މެޑިކަލް ޑިރެކްޓަރު ޑރ.އާމިނަތު ނަޒީރުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ޑީވައިއެމް […]

Read More

އެޗްޑީސީގެ ވެރިން އުސޫލާ ހިލާފު ވެއްޖެ : އަސްލަމް

މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ހިލާފަށް ފްލެޓް ނުދެވޭނެކަން އާބަންކޯއަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މިއަދު މަޖިލީހުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ވީ ކިހިނެއް؟ – މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވީ، އާބަންކޯ ހިމެނޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގައި ތިބޭ ސިޔާސީ ވެރިން، މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލައި އެ ފެލެޓް ލިބޭ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. އެހެންވެ، އެކަން ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް އިބްރާހިމް ރަޝީދު، އަސްލަމްއާ ސުވާލުކުރެއްވި އެވެ. ތަފްސީލު – އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން […]

Read More

ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން އަމިއްލަ ޚަރަދުތަކަށް ކުންފުނީގެ ޕެޓީކޭޝް ބޭނުން ކޮށް ޚިޔާނާތެއް ހިންގި ގޮތް

ފެނަކަ ކުންފުނީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން އެ ކުންފުނީގެ އެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާ ސައިޓްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ބަހައްޓާފައި ހުރި ޕެޓީ ކޭޝް އަމިއްލަ ޒާތީ ޚަރަދުތަކަށް ބޭނުންކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަން ފަޅާއެރި ނަމަވެސް އެ މުވައްޒަފުންނާމެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަން ހާމަވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މި ޚިޔާނާތްވެފައިވާ ގޮތާއި، އެ ފައިސާ ނެގި ގޮތުގެ ތަފުސީލުތައް މިހާތަނަށް ހާމަވެފައިނުވެއެވެ. ފެނަކަ ކުންފުނީގެ ޕްރޮޖެކްޓްސް ޑިޕާޓުމެންޓުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ހިންގި މި ޚިޔާނާތުގެ ތަފުސީލުތައް ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް “ދިޔަރެސް”އަށްވަނީ […]

Read More

ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން ފުލެޓުތައް ނެގުން ނުހުއްޓުވުމުން އެނގެނީ ސަރުކާރުން ވައްކަމަށް ވާގިދޭ މިންވަރު: އުޝާމް

އާންމުންނަށް ހެޔޮ އަގުގައި ފޯރުކޮށްދޭން ހުރި ފުލެޓުތައް ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން ނަގަމުންދާއިރު އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަކީ، ސަރުކާރުން ވައްކަމަށް ހިއްވަރުދޭކަމުގެ ހެއްކެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އުޝާމު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އާންމުންނަށް ހެޔޮ އަގުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުރި ފުލެޓުތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލެޓު އާބަންކޯގެ ވެރިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ވިއްކަން އެ ކުންފުނިން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ. މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިފަހުން […]

Read More

ހެޔޮ އަގުގައި ވިއްކަން އެޅި ފްލެޓުތައް އެޗްޑީސީގެ ވެރިންގެ މެދުގައި ބަހާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އާންމު ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ މިކްސް ރެޒިޑެންޝަލް ޔުނިޓުތައް އެޗްޑީސީގެ އިސްވެރިންގެ މެދުގައި ބަހާލައިފިއެވެ. މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިފަހުން ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް ތަރައްޤީކުރަމުން އަންނަ ބައެއް ފްލެޓުތަކުގައި އެޗްޑީސީން ކަނޑައަޅާ ކުޑަ އަގެއްގައި ވިއްކުމަށް ވަކި އަދަދަކަށް ފްލެޓު ހުންނަންޖެހެއެވެ. އެ ފްލެޓުތައް ވިއްކަނީ މާކެޓު ރޭޓަށްވުރެ ވަރަށް ބޮޑުތަން އަގުހެޔޮ ކޮށެވެ. އެޗްޑީސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެކުންފުނިން ފޮނުވި މެމޯއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިކްސް ރެޒިޑެންޝަލް ޔުނިޓު ތަކުގެ ތެރެއިން ނުވިކި ހުރި […]

Read More
Gdh thinadhoo

ތިނަދޫގައި ބޭނުންނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްވެފައި ހުރި 150 ގޯތި އަލުން ދޫކުރަނީ

ގދ. ތިނަދޫން ދިރިއުޅުމަށް 150 ކޮންޑިޝަނަލް ގޯތި ދޫކުރުމަށް ނިންމައި އާއްމުކޮށް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ، އެ ރަށުގައި ދިރިއުޅެން ބޭނުންވާ މީހުނަށް ހާއްސަ އުސޫލުތަކެއްގެ ދަށުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ނިންމައި އެފުރުސަތު އާއްމުކޮށް މިހާރު ހުޅުވާލާފައި ވާކަމަށެވެ. ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ތިން ކެޓަގަރިއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ތިނަދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހުންނާއި ތިނަދޫ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުނަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، 70 ގޯއްޗެވެ. […]

Read More