ކޮތަޅު ޓެކްސް އިން ދައުލަތަށް ލިބޭނެ އާމްދަނީ ޖީއެސްޓީ އަށް ވުރެ ބޮޑުވެދާނެބާ؟

    ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުން މިހާރު ނަގަން ފަށައިފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ޓެކްސްް އަކީ ފީ އެއް ކަމުގައި ސަރުކާރުން ބުނަމުން ދިޔަސް މިއީ ހަމަ ޓެކްސް އެއް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ގިނަ އިގްތިސޯދީ މާހިރުން ވިދާޅުވާން ފަށައިފިއެވެ. މީޑިޔާއާ ނަން ހިއްސާ ކުރައްވަން އިއުތިރާޒް ކުރައްވާ އިގްތިސޯދީ މާހިރަކު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ނަމެއް ކީ ކަމުގައިވިޔަސް މިއީ ހަމަ ޓެކްސް އެއް ކަމަށާ އަދި އެހެން ޓެކްސް ތަކާ ޙިލާފަށް މިއީ […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com