އައްޑޫގައި “ކްރިސްޓަލް މެތު” ވިއްކަނީ!

މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކާތެރި ބާވަތެއް ކަމަށްވާ “ކްރިސްޓަލް މެތު” މިހާރު އައްޑޫގައި ވިއްކަމުންދާތީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކަަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. މިކަން އާންމުންގެ ސަމާލު ކަމަށް ގެންނަން މީގެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން “ހަމަހަމަ ފިކުރު” ކިޔާ ޕޭޖެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ “ކްރިސްޓަލް މެތު” ގެ ވިޔަފާރި މިހާރު އެންމެ ބޮޑީ އައްޑޫގެ ވަކިން އޮންނެ ދެ އަވަށް ކަމަށްވާ ހުޅުދު އާއި މީދޫގަ އެވެ. އެ ޕޯސްޓްގައިވާ ގޮތުން ކުދިކުދި ބިއްލޫރިކޮޅުތަކެއްހެން ހުންނަ…

Read More

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ފަރުވާދޭ ތަންތަނުގެ އަދަދު ޖޫން މަހު އިތުރުކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި އޮތްނަމަވެސް ފަރުވާދިނުމުގެ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައި ނެތް ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެން.ޑީ.އޭ) ގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން އަދި ހެލްތު މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު ޝަމާއު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދައުލަތުގެ މީޑިއާގެ ‘ރާއްޖެ މިއަދު’ ގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަތޮޅުތެރޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފަރުވާދިނުމުގެ ތަންތަން އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެކި ތަންތަނުގައި […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com