ނިއު ޔޯކް ފެނު އަޑީގައި

ރެކޯޑް އަދަދަކަށް އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކަށް ވާރޭ ފެންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމާ ގުޅިގެން އާންމު އެތައް ހިދުމަތަކަށް ބުރޫ އަރައި، އާންމު ދިރިއުޅުން ވެސް ވަނީ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފަ އެވެ. ފެންބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން ނިއު ޔޯކްގައި މިހާރު އޮތީ ކުއްލި ހާލަތު ވެސް އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. ރަސްމީ އިދާރާތަކާ ހަވާލާދީ މިޑިއާތަކުން ބުނި ގޮތުގައި އިއްޔެ އެކަނި ވެސް ނިއު ޔޯކަށް 8 އިންޗިއަށް ވާރޭ ވެހިފައިވެ އެވެ. މިއީ…

Read More

ސިންގަޕޫރްގެ އާބާދީ އަށް 5.9 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް

ފާއިތުވި އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިންގަޕޫރްގެ އާބާދީ އަށް 5.9 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް އައިސްއިފި އެވެ. އޭޝިއާގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސިންގަޕޫރުން އިއްޔެ އާންމުކުރީ އާބާދީއާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުހެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހާ ހަނައަށް އެ ގައުމުގެ އާބާދީ އަށް 5.9 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް އައިސްފައިވެ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ނިސްބަތް އުޅުނީ…

Read More

ބަރުދަނުގައި 180 ކިލޯ ހުރި މަޑިއެއް ފެނިއްޖެ

އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގެ ލޯންގް އައިލެންޑް ސައުންޑްގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ސާވޭއެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވި ޓީމަކަށް ފެނިގެން ހިފި މި މަޑީގެ ދިގުމިނުގައި 6 ފޫޓު އަދި ފުޅާ މިނުގައި 5 ފޫޓު ހުރިކަމަށް އެ ޓީމުން ބުނެފައިވެއެވެ. ކަނެކްޓިކަޓް ފިޝް އެންޑް ވައިލްޑް ލައިފް ނަމަކަށް ކިޔާ ސާވޭ ޓީމުން ވަނީ މަޑި ފެނުމާއެކު އެ ހިފައި ދިރާސާ ކުރުމުގެ ބޭނުމަށް މިން ނަގައި ބަރުދަން ވެސް ބަލައިފައެވެ. ކަނޑުގެ ދިރާސާތަކާބެހޭ އޮފިޝަލުން ވަނީ އެބާވަތުގެ ބޮޑު…

Read More

ތުރުކީ ބޮޑު ޝައިތާން އިސްލާމް ވެއްޖެ

ތުރުކީވިލާތުގެ ބޮޑު ޝައިތާނު އިސްލާމްވެ ތައުބާ ވެއްޖެއެވެ. މީސްމީޑިއާގައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކޮށް އުޅުނު، ތިމާ އަމިއްލައަށް ޝައިތާނެއްކަމަށް ބުނެ އުޅުނު ޒުވާނާ، ތައުބާވެ، ޝަހާދަތް ކިޔައި އުމުރާގެ އަޅުކަން އަދާކޮށްފިއެވެ. އީފީ ބާއިޖާން ނަމަކަށްކިޔާ ޒުވާނާ އަމިއްލައަށް މަޝްހޫރުވެގަތީ ޝައިތާނާގެ ލަގަބުންނެވެ. މީސްމީޑިއާގައި އޭނާ ބުނެފައި ވަނީ އޭނާގެ ދޭވަތާއަކީ، ޔުނިކޯނެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާއަކީ ޝައިތާނާގެ ނަބިއްޔެއްކަމަށާއި އޭނާގެ އުމުރުން 426 އަހަރު ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ބައިޖާން ވަނީ އޭނާގެ މީސްމީޑިއާ އެކައުންޓުން އޭނާ…

Read More

ކައިވެނި ހަފުލާއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ 113 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އިރާޤުގެ އުތުރުގައި އޮންނަ ނިނައްވާގައި ބޭއްވި ކައިވެނީގެ ހަފުލާއެއްގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި 113 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ނިނައްވާ ޕުރޮވިންސުގެ ރަށެއް ކަމުގައިވާ އަލް-ޙަމްދާނިއްޔާގައެވެ. ކައިވެނީގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބު ދެނެގަނެވިފައި ނުވާ ކަމުގައި އިރާޤުގެ ސިވިލް ޑިފެންސް ޑިރެކްޓަރޭޓުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް، ހަފުލާ ބާއްވާފައިވާ ޢިމާރާތުގައި އަލިފާން ރޯވެފައި ވަނީ، އެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން ބޭއްވި ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރުތަކާ ގުޅިގެން ކަމުގައި މަންޒަރު…

Read More

ތައިލެންޑުގެ ރަސްކަން ރިފޯމް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނި މީހަކު 4 އަހަރަށް ޖަލަށް

ތައިލެންޑުގެ ރަސްކަން ރިފޯމް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނި މީހަކު ހަތަރު އަހަރަށް ޖަލަށްލައިފިއެވެ. ތައިލެންޑުން ޖަލަށް ލާފައިވަނީ އެގައުމުގެ ސަރުކާރާއި ރަސްކަމަށް އަބަދުވެސް ފާޑުކިޔަމުން ގެންދާ އެކްޓިވިސްޓް އެއްގެ އިތުރުން ލޯޔަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހެކެވެ. އިންސާނީ ހައްގުތަކަށްވެސް ވަކާލާތުކުރާ އުމުރުން 39 އަހަރުގެ އާނަން ނަމްޕާ ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރު އެގައުމުގައި ބޭއްވި ޕްރޯ ޑިމޮކްރަސީ މުޒާހަރާތަކުގައި އާންުމު ބައްދަލުވުމެއްގައި އެގައުމުގެ ރަސްކަން އިތުރަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ރިފޯމް ކުރަން ޖެހޭކަމަށް ގޮވާލާފައި ކަމަށް…

Read More

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ހުޅަނގު އައްސޭރިއަށް ވަފުދެއް ފޮނުވައިފި

އިޒްރޭލާ އެކު ގުޅުން ތައް އާންމު ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ މެދުވެރިކަމާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަ ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ތިން އަހަރު ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަފުދެއް ފޮނުވައިފަ އެވެ. އެއީ ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް އާއި ފަލަސްތީނުގެ އިސް ޑިޕްލޮމެޓް ރިޔާދު އަލް މާލިކީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސައޫދީން ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ނޮން ރެސިޑެންޓް ސަފީރު ނާއިފް އަލް ސުދައިރީ އެވެ. ތެލުގެ މުއްސަނދިކަން ލިބިފައިވާ…

Read More

ްއިޓަލީ މާފިޔާގެ ބޮސް މަރުވެއްޖެ

އިޓަލީގެ މާފިއާގެ ވެރިޔާ މަޓިއޯ މެސީނާ ޑެނާރޯ މަރުވެއްޖެއެވެ. 30 އަހަރުވަން ދެން ފިލައިގެން އުޅުނު އުމުރުން 61 އަހަރުގެ މަޓިއޯ ހައްޔަރުކުރީ މި އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހުއެވެ. ފުލުހުން އޭނާ ހައްޔަރުކުރިއިރު ދިޔައީ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންނެވެ. އިތުރު ފަރުވާއަށް  ޖަލުން ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރީ މިދިޔަ އަހަރެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން މެރުމުގެ ތުހުމަތު މަޓިއޯގެ މައްޗަށް ކުރެވެއެވެ. މާފިއާއާ ދެކޮޅު ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ކަމަށްވާ ޖިއޯވާނީ ފެލްކަން އާއި ޕައޮލޯ ބޯސެލީނޯ 1992 ވަނަ އަހަރު…

Read More

ޗައިނާގެ 1.4 ބިލިއަން އާބާދީއަކީ އެ ގައުމުގެ ހުސް ގެތައް ފުރުމަށް ފުދޭ ވަރުގެ އާބާދީއެއް ނޫން: ކުރީގެ އޮފިޝަލް

ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ކުރީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެގައުމުގެ 1.4 ބިލިއަން މީހުންގެ މުޅި އާބާދީއަކީ އެގައުމުގައި މިހާރު ހުރިހާ ހުސް ގެތަކެއް ފުރުމަށް ފުދޭނެ މިންވަރެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ޗައިނާގެ ރިއަލް އެސްޓޭޓް ހަނގުރާމަތައް 2021 ވަނަ އަހަރު މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔައީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދަރަނިވެރި ކުންފުންޏަށް އިންޑަސްޓްރީގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި އެވަގްރާންޑޭ ވެ، ޑިފޯލްޓްވުމުންނެވެ. އޭރު އެ ގައުމުގައި މަދުވެގެން 65 މިލިއަން ހުސް ގެތަށް ހުރި އިރު، އެއީ ފްރާންސްގެ މުޅި އާބާދީ ބަހައްޓަން…

Read More

ނައިޖަރުގައި އޮތް ފަރަންސޭސި ބާރުތައް ބޭލުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

ނައިޖަރުގައި ހުންނެވި ފަރަންސޭސި ސަފީރާއި ނައިޖަރުގައި ތިބި ފަރަންސޭސި ސިފައިން އެ ޤައުމުން ބޭލުމަށް ފަރަންސޭސި ވިލާތުން ނިންމައިފިއެވެ.  ރައީސް މެކަރޯން ރޭ ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި ނިޔާމީގައި ހުންނެވި ފަރަންސޭސި ސަފީރު ކުރިއަށް އޮތް ހައެއްކަ ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޤައުމަށް އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި ނައިޖަރުގައި ތިބި ފަރަންސޭސި ސިފައިން މި އަހަރު ނިމޭއިރަށް ނައިޖަރުން ފައިބާ  ނިމޭނެއެވެ. ނައިޖަރަށް ގެނައި ޢަސްކަރީ އިންޤިލާބާ ވިދިގެން ވެރިކަން ކުރާ ޢަސްކަރީ މަޖިލީހުން އެކަންތައް ކުރަން ޕެރިހަށް އެންގުމުން…

Read More

އިންޑިއާއިން ހަނދަށް ފޮނުވި ޖައްވީ އުޅަނދުގެ ރޯވާއާ ގުޅުން ކެނޑިއްޖެ

އިންޑިއާގެ ޖައްވީ އިދާރާއިން ހުކުރު ދުވަހު ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހަނދުގެ ދެކުނު ތަނބަށް މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ފޮނުވި ތަހުގީގާ އެކު އަލުން މުއާމަލާތް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރިނަމަވެސް މިހާތަނަށް ކާމިޔާބެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. ހަނދުގެ ރޭގަނޑުގެ ފިނިހޫނުމިން ދަށްވުމުން ވެހިކަލަށް ކެތްކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފައެވެ. “ވިކްރަމް ލޭންޑާ އާއި ޕްރަގްޔާން ރޯވާއާ މުއާމަލާތްކޮށް ހާލަތު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ކުރެވިފައި. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެމީހުންގެ ފަރާތުން އެއްވެސް…

Read More

އީރާނުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު ރާސްތާގެ ޑްރޯން ދައްކާލައިފި

އިޒްރޭލަށް އިންޒާރުދޭ އިންޒާރުތައް ހިމެނޭ އަސްކަރީ ޕެރޭޑުގައި އީރާނުން ވަނީ ”ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ ދިގު ރާސްތާގެ ޑްރޯން“ ކަމަށް ބުނާ ޑްރޯން ދައްކާލައިފަ އެވެ. މި ޑްރޯންއަކީ 1980 ގެ އަހަރުތަކުގައި އީރާނާއި އިރާގު ހަނގުރާމައަށް އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ތެހެރާނުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތެއްގައި އީރާނުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދެއްކި ނަން ހާމަނުކުރާ ވައިގެ އުޅަނދުތަކާއި މިސައިލްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ޑްރޯން އެވެ. ޕެރޭޑާ ބެހޭ ގޮތުން ދައުލަތުގެ މީޑިއާރިޕޯޓުތަކުގައި ”ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ ދިގު…

Read More