ފަތުރުވެރިންނަށް ހާއްސަ “ސިމް ޕެކެއް” އުރީދޫ އިން ތައާރަފު ކޮށްފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަންޔޫބީލް އާއި ގުޅުވައިގެން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ފަތުރުވެރިންނަށް ހާއްސަ “ގޯލްޑަން އިޔާ ސިމްޕެކް” މިއަދު ތައާރަފު ކޮށްފިއެވެ. ފަތުރުވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތައާރަފު ކުރި މި ސިމް ޕެކް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން، (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު މުހައްމަދެވެ. މި ސިމް ޕެކްގައި އެއް މަސް ދުވަހުގެ ވެލިޑިޓީއަކާއެކު ބޮޑެތި ޑޭޓާ އެލަވަންސްތައް ހިމަނާފައި ވާއިރު، ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ހާއްސަ ޑޭޓާވެސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. މި ޕެކޭޖާއެކު ރާއްޖެ […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com