ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކޮންޓެންޓެއް ގެނެސްދޭތޯ މޮނިޓަރކުރާނަން: އެމްއެމްސީ

ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތަކުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅުވައިގެން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ގެނެސްދޭތޯ މޮނީޓަރކުރާނެ ކަމަށް ނޫސްމަޖައްލާތަކުގެ ރެގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން ބުނެފިއެވެ. އެމްއެމްސީ އިން ނެރުން ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023 އާ ގުޅޭ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމައި، ކެމްޕެއިންކުރުން މަނާ ގަޑީގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2008 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 44 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް މީޑިއާއަކުން އަމަލު ނުކުރުމަށް މީޑިއާތަކަށް އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށެވެ. ރިޔާސީ…

Read More

ނޫސްތައް ބަޖެޓުން ހޭދަކުރާ ގޮތަށް ގާނޫނު އިސްލާހުކުރާނަން: މުއިއްޒު

ވެރިކަން ލިބިއްޖެ ނަމަ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ މިނިވަންކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ވަކި ޕަސަންޓެއް އެ ދާއިރާއަށް ކަނޑައަޅާ ގޮތަށް ހެދުމަށް ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކެމްޕެއިނަށް އދ. މަހިބަދޫގައި ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި މީޑިއާތައް މިހާރު ހިންގަމުންދާ މޮޑެލަކީ، “އަޅުވެތި” މޮޑެލެއް ކަމަށެވެ. ޑިމޮކްރަސީއެއް…

Read More

ކޮމިޓީން ފާސްކުރީ މަސްދަރު ހާމަކުރަން ޕީޖީން ހައި ކޯޓުގައި އެދެވޭނެ ކަމަށް

ތަހުގީގުގެ ކޮންމެ މަރުހަލާއެއްގައި ވެސް ނޫސްވެރިޔާއަށް މަސްދަރު ހާމަކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހައި ކޯޓުގައި އެދެވޭ ގޮތަށް ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ. ހެއްކާ ބެހޭ ބިލް ތަސްދީގު ކުރިއިރު، ގާނޫނުއަސާސީން ނޫސްވެރިންނަށް ދީފައިވާ މަސްދަރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ހައްގު ހަނިވާ ގޮތަށް މާއްދާއެއް އޮތެވެ. ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ޝަރުއީ ކޯޓަކަށް ނޫސްވެރިޔާގެ މަސްދަރު ހާމަކުރަން އެންގުމުގެ ބާރު ދީފައި އޮތް އެ މާއްދާއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ނޫސްވެރިން ހުށަހެޅި އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ […]

Read More

ޓީވީއެމްގެ ގޯތި ތެރޭގައި 15 ބުރީގެ ބިލްޑިންގެއް އަޅަނީ

ޓީވީއެމްގެ ގޯތިތެރޭގައި ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)ގެ 15 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އަލުން ބީލަމަށް ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ. މި އިމާރާތަކީ މީޑިއާގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ތަރައްގީކުރާ އިމާރާތެކެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުންނެވެ. ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ހިންގާ ކުންފުނި، ޕީއެސްއެމް އިން ބުނިގޮތުގައި ކުރިން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ކުރިން އިއުލާން ކުރިނަމަވެސް، ޝަރުތުތަކާ އެއްގޮތަށް ބީލަން ހުށައަޅަފައި ނުވާތީ، […]

Read More

ނަފްރަތު އުފެދޭ ވާހަކަ ދެއްކުން، ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ފޭސްބުކުން ހުއްދަ ކުރަނީ

  ޔޫކުރެއިންގައި ހިގަމުންދާ ހަގުރާމައާއި ގުޅިގެން، ފޭސްބުކު އަދި އިންސްޓަގްރާމް ޕްލެޓްފީމު ބޭނުންކޮށްގެން، ނަފްރަތު އުފެދޭ ޒާތުގެ ބައެއް ވާހަކަތައް ދެއްކުން ހުއްދަ ކުރުމަށް މި ދެ ޕްލެޓްފޯމު ހިންގަމުންދާ މެޓަ ކުންފުނިން ނިންމައިފިއެވެ. ފޭސްބުކުއާއި އިންސްޓަގްރާމް ހިންގަމުންދާ މެޓަ ކުންފުނިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، އެ ކުންފުނީގެ ބައެއް ގަވާއިދުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް، ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކެއްގައި، އެ ޕްލެޓްފޯމުތައް ބޭނުންކޮށް ދެކެވޭ ނަފްރަތު އުފެދޭ ޒާތުގެ ބައެއް ވާހަކަތަ ހުއްދަ ކޮށްފައިވަނީ މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޔޫކުރެއިން […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com