އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމަށް ދަނގަޑޭ ވާދަކުރަނީ!

ދަގަނޑޭ އެފްއޭއެމުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ކެމްޕޭން މި ފެށީ އެފްއޭއެމުގެ ހިންގުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެ، އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދެވި ހާލަތު ގޯސްވެފައިވަނިކޮށެވެ. އެފްއޭއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުރުމަށްފަހު ދާދިފަހުން އެމަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިން މާޒިޔާގެ ހުސެއިން ޝާފިއު (ކޮއްކީ) ވެސް މިއަދު ވަނީ ދަގަނޑޭ އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ކަމަށް ގެނައުމަށް ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއް ފޭސްބުކްގައި ޝެއާ ކޮށްފައެވެ. މާޒިޔާ އަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ކްލަބެވެ….

Read More

އެވިޑް ކޮލެޖްގެ ޗެއާމަން މުސްތާޤް ތިނަދޫ ދެކުނުދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރައްވަނީ

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ގދ.ތިނަދޫ ދެކުނުދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާކަން އެވިޑް ކޮލެޖްގެ ޗެއާމަން ޢަބްދުﷲ މުސްތާޤް ރަޝާދު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މުސްތާޤް އެކަން ހާމަކުރެއްވީ ފޭސްބުކްގައި މިއަދު ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ. މުސްތާޤް ވިދާޅުވީ ތިނަދޫ ދެކުނުދާއިރާގެ މަޖިލީސް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާ ކަމަށާއި ތިނަދޫ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް އިޙްތިރާމާއެކު އެކަން ދަންނަވާ ކަމަށެވެ. ތިނަދޫ ދެކުނުދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާކަން މުސްތާޤް އިއުލާން ކުރައްވާފައިވާ އިރު ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް…

Read More

ދަމުދަނަމާދުކޮށް، ޤުރުއާާން ވެސް ކިޔަވަން: ރައީސް ޞާލިޙު

އެމަނިކުފާނު ދަމުނަމާދު ކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ޞާލިޙު މިކަން ހާމަކުރެއްވީ، ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައެވެ. ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ދުވަސްވަރު ނޫންނަމަ، އާއްމު ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ގޮތް ވިދާޅުވެދެއްވަމުން، ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވީ ފަތިހު 4:00ހާއިރު، ހޭފުޅުލައްވައި، ދަމު ނަމާދު ކުރައްވައި، ފަތިސް ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވަންދެން ޤުރުއާން ވެސް ކިޔަވާ ކަމަށެވެ. “ބައެއް ދުވަސްދުވަހު، ޤުރުއާނުގެ ތަރުޖަމާ އާއި ވެސް ކިޔަން. ދެން ފަތިސް ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވީމާ،…

Read More

އުމުރުން އެންމެ 23 އަހަރު، ކިޑްނީތައް ފެއިލްވި ހަބަރު ލިބުމުން ލިބުނީ ޝޮކެއް!

ކިޑްނީ މައްސަލަ ތަކަކީ ދިވެހި ރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތި ވެފައިވާ ސިއްހީ ބޮޑު މަައްސަލައެކެވެ. އެބަލީގެ ވޭނަށް ހުށައެޅިފައިވާ އެތައް ޒުވާނުން އެބަތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ކަރަމް އަބުދުލްކަރީމް ގދ. ގައްދޫ ( ފެންގަޑުދޮށުގެ) އަކީ ވެސް އެފަދަ އެކެކެވެ. އޭނާ އުމުރުން އެންމެ ޒުވާން އުމުރުގައި ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެ، ހަޔާތުގެ ސަފްހާތައް ހިތްދަތި ކަމާއި، ވޭނާއި ކެކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އަރުގު ވެގެން ދިޔައީ އޭނާ ދަންނަ އެންމެންގެ ހިތް ރޮއްވާ […]

Read More

ކުށުން ސަލާމަތްވިތާ 9 އަހަރު ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް އަދަބު ލިބިއްޖެ

ޅ. ނައިފަރުގެ މިސްކިތެއްގައި ވޭޖު އުސޫލުން އިބްރާހިމް ރަޝީދު މަސައްކަތް ކުރާތާ ތިން އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ. އެއާ އެކު، މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އޭނާގެ ވަޒީފާ، ނައިފަރު ކައުންސިލުން ދާއިމީ ކުރި އެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ދެ މަސް ފަހުން، މިދިޔަ މަހު އޭނާއަށް ކައުންސިލުން އެންގީ ކުށުގެ ރެކޯޑްގައި މައްސަލަ އުޅޭތީ ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރި ކަމަށެވެ. އެއީ މީގެ ނުވަ އަހަރު ކުރިން، މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ދެ އަހަރަށް ޖަލަށް ހުކުމްކޮށް، ހުކުމް […]

Read More

ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ހިންގުން ވިލާ އެއާއަށް

ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ހިންގުން ވިލާ އެއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އަލުން ސަރުކާރުން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެއާޕޯޓުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވިލާ ގްރޫޕުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމެވެ. ވިލާ އެއާއަށް ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ހިންގަން 50 އަހަރަށް 2013 ވަނަ އަހަރު ދީފައިވަނިކޮށް އެ އެއްބަސްވުން ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި 2107 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބާތިލުކޮށްފައިވެ އެވެ. އެ…

Read More

ބޫސްޓާ ޖެހިތާ 4 ގަޑި އިރު ފަހުން ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޑިވެލޮޕާ ޑާޑި ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ޓެކް ދާއިރާގައި މަޝްހޫރު އަހްމަދު ރިޔަޒީ މުހައްމަދު (ޑާޑި) ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. އެނގިފައިވާ ރިޔާޒީ ނިޔާވީ ކޮވިޑުގެ ބޫސްޓާ ވެކްސިން ޖެހިތާ ބަރާބަރު 4 ގަޑި އިރު ފަހުންނެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި 38 އަހަރު ޑާޑި ނިޔާވީ އޭނާ މިހާރު ދިރިއުޅުއްވާ މެލޭޝިއާގައި މިއަދު ކަސްރަތަށް ނިކުމެ އުޅުއްވަނިކޮށް ކުއްލި ގޮތަކަށެވެ. ކޮވިޑު ވެކްސިންގެ ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ލޭ ގަނޑުވެ ކުއްލިއަކަށް ހިތް ހުއްޓުމުގެ މައްސަލަތައް ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމުތަކުގައި ވެސް […]

Read More

މީޑިއާނެޓްގެ “އައިސް” ޗެނަލްތަކުން އިތުރު މުބާރާތެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި

އެފްރިކާގެ ޤަޢުމުތަކުގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ އެންމެ ފޯރިގަދަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ‘އެފްރިކަން ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސް’ އައިސް ޓީވީ އަދި އައިސް ސްޕޯޓްސް އިން ދެއްކުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އެއް މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ދެމިގެންދާ މި މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި ފެށޭ ހަފްތާގެ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ. މި މުބާރާތް މި ފަހަރު ހޯސްޓު ކުރާ ޤަޢުމަކީ ކެމަރޫންއެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި ހިމެނޭ ގިނަ އަދި މޮޅު ކުޅުންތެރިންތަކެެއް މި މުބާރާތް ކުޅުމަށް މިހާރު އެ…

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com