ހުޅުމާލޭ ގެއެއްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފި، އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުޥޭ

މިއަދު ހެނދުނު ހުޅުމާލޭ ގެއެއްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ އަލިފާން ނިއްވުމަށްޓަކައި ހަރަކާތްތެރިވެފައި ވަނީ ހުޅުމާލޭ ފަޔާ ސްޓޭޝަންގެ ފަރާތްތަކުންނެވެ. އަދި މި ހާދިސާ ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައި ވަނީ ހެނދުނު 8:39 ހާއިރު ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފް އިން މައުލޫމާތު ދީފައި ވެއެވެ. މި ހާދިސާގެ ވީޑިއޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު ދައުރު ވަމުންދާއިރު ފެންނަނީ އެ އިމާރާތުގެ މަތިން ބޯ ކަޅު ދުން…

Read More

ވެގާ ޕޮއިންޓް ފިހާރައި ގައި ރޯވެ އަނދާ ހުލިވެއްޖެ

މާލޭގެ ފިހާރައެއްގައި ރޭ ފަތިހު ރޯވެ އެއްކޮށް އަނދައި ހުލިވެއްޖެ އެވެ. ފަތިހު 4:30 ހާއިރު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ރޯވީ ގަލޮޅު އޮޓޯ ގަރާޖު ސަރަހައްދުން ރަތްވިލާ ގޯޅީގައި ހުންނަ ވެގާ ޕޮއިންޓްގަ އެވެ. ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި ހިންގާ ވެގާ ޕޮއިންޓް ވަނީ މި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެއްކޮށް އަނދައި އަޅިއަށް ވެފަ އެވެ. ވެގާ ޕޮއިންޓް ފިހާރައިގައި ރޭ ފަތިހު ރޯވެފައި. ސިފައިން ބުނީ އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ވި ކަމުގެ…

Read More

ފަރުކޮޅުފުށީގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފި

ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭއްގެ، ފަރުކޮޅުފުށީގައި ނާސަރީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ އިމާރާތުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވެ، އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ފަރުކޮޅުފުށީގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ މިއަދު ހަވީރު 5:07 ހާއިރު ކަމަށެވެ. މައުލޫމާތު ލިބުމާއެކު ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިޔު ސާވިސްގެ ހުޅުމާލެ ފަޔާ ސްޓޭޝަނުން ހަރަކާތްތެރިވެ އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަނިޔާވެފައިނުވާ ކަމަށް އެންއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. […]

Read More

ފުވައްމުލަކު ވީދަނޑުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ޏ.ފުވައްމުލަކު ހޯދަނޑު އަވަށާ ދިމާލުގައި އޮތް ވީދަނޑުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ވީދަނޑުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑު، ފުވައްމުލަކު ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ. މިހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 18:00 ހާއިރު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެ އެވެ. އަލިފާން ރޯވާން ދިމާވި ސަބަބެއް އެނގިފައެއް ނުވެ އެވެ.

Read More

އެސްބީ މާޓް ފިހާރައިގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އެއް ހިނގައިފި

ބުރުޒުމަގުގައި ހުރި ފިހާރައެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ރޭ 1:30 ހާއިރި އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ ބުރުޒުމަގުގައި ހުރި އެސްބީ މާޓް ނަމަކަށް ކިޔާ ފިހާރައިގައެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ‘ސަން’ ގެ ނޫސްވެރިޔަކު ބުނީ، އެ ފިހާރައިގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިވާލާފައިވަނީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއުގެ ސިފައިންކަމަށެވެ. “ފިހާރަ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އަލިފާން ހިފާފައި ހުއްޓާ މި ފެނުނީ. ދެން މިތާ ތިބި މީހުންނާއި ފަހުން ފުލުހުން ވެސް އައިސް ހުރިހާ ސައިކަލްތަކެއް […]

Read More