އެފްއޭއެމަށް މިފަހަރު ދަރަނި ދައްކަން ދިނީ 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ނަގާފައިވާ ލޯނަކަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން، ކުރިއަށް އޮތް 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 2 ލައްކަ ޑޮލަރު ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ. ހުކުމުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އެލް އަށް ދޭންޖެހޭ ދެ ލައްކަ ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އެއްވެސް މިންވަރެއް އެފްއޭއެމުން ދައްކާފައެއް ވެސް ނުވެ އެވެ. ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އެލް އަށް ވެފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން ވަކި ދައުވާއެއް ވެސް ވަނީ އެލް އިން…

Read More

ރޮނާލްޑޯ ސައުދީން ޑީޕޯޓުކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅަނީ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން، އެ ގައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ ލީގުގައި ކުޅޭ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޑީޕޯޓުކޮށްލުމަށް ގޮވައިލައި، އެ ގައުމުގެ ޕަބްލިކް މިނިސްޓްރީއަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށް، ސައުދީ ވަކީލެއް ކަމުގައިވާ ނޫފް ބިން އަހްމަދު ބުނެފިއެވެ. ރޮނާލްޑޯ ޑީޕޯޓުކޮށްލުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެކަން ނޫފް ބިން އަހްމަދު ހާމަކޮށްފައި މިވަނީ، މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ސައުދީ ލީގުގައި، ރޮނާލްޑޯގެ އަލް ނަސްރު، އަލް ހިލާލް އަތުން ބަލިވި މެޗުގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތަކަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން އެ މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ ވަނީ، އަލް […]

Read More

ރޭޑިއެންޓުގެ ނަމުގައި ނިއުރޭޑިއެންޓް ރަމްޒުކޮށްދޭ ކުލަބެއް ވުޖޫދުކޮށްފި

ސަސްޕެންޝަންގެ ސަބަބުން ފަނޑުވެފައިވާ ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ރަމްޒުކޮށްދޭ ކުލަބެއް ވުޖޫދުކޮށްފިއެވެ. ރޭޑިއެންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ނަމުގައި މި ކުލަބު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އަދި އެންމެ ސަޕޯޓަރުންގިނަ އެއް ކުލަބުގެ ގޮތުގައި އަބަދުވެސް ނިސްބަތްކުރެވޭ ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް އަލުން ފުޓުބޯޅައިގެ ތެރެއަށް އައުމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު، ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ވުޖޫދުވުމާއެކު އެކުލަބުގެ ޒަމާންވީ ސަޕޯޓަރުންގެ މެޗުގައި އަނެއްކާވެސް ދިވެހި ފުޓުބޯޅައިގެ ފޯރި އިތުރުވެ، […]

Read More

ކްރިކެޓްގެ އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ޝޭން ވާން، ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ފަހު ހާޓް އެޓޭކް ޖެހި މަރުވެއްޖެ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ލެޖެންޑަރީ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ޝޭން ވާން، ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ކްރިކެޓް ތާރީހު ދުށް އެންމެ މޮޅު އެއް ލެގް-ސްޕިނާ ޝޭން، ހާޓް އެޓޭކްގައި މަރުވެފައި ވަނީ މިއަދުއެވެ. އޭނާ މަރުވި އިރު އުމުރަކީ 52 އަހަރެވެ. ޝޭން ވާންގެ މަރާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވަނީ އޭނާގެ އާއިލާއަށާއި ގާތްތިމާގެ ފަރާތްތަކަށް ހަމްދަރުދީ ފޮނުއްވައިފައެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑް […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com