މިއަދުން ފެށިގެން ޕްލާްސްޓިކް ބަތް ޕާރުސަލް އެތެރެކުރުން މަނާ

  ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ “ވޯކ”ް ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ގައުމުތަކުގެ އިސް ވެރިން އެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރި ކުރުވާ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ކަންކަން މަޖުބޫރު ކުރުވުމުގެ އެޖެންޑާގެ ދަށުން ދިވެހިން އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ބަތް ޕާރުސަލް ފޮށި މިއަދުން ފެށިގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާކޮށްފިއެވެ.   ބަތް ޕާރުސަލަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގްބޫލު އެއްޗެކެވެ. އެގޮތުން، އެކި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، ބަތް ޕާރުސަލްގައި ގޭގެއަށް ބޮނޑިބަތް ފޮނުވުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. އޭގެ އިތުރުން […]

Read More

ދޮންބެ ބައްލަވައިގެންނެވި ރިހިވެލި ރިސޯޓުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ބޭރު އިންވެސްޓަރުންތަކަކާ ދިވެހި ބަޔެއްގެ ދޭތެރޭ ހިނގި މުއާމަލާތެއްގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ބޮޑުވެ ރިހިވެލި ރިސޯޓުގެ ހުއްދަ ބާތިލް ކުރި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު މަރުހަލާ ފެށިއްޖެއެވެ.   ރިހިވެލި ރިސޯޓުގެ ސަބްލީޒް އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރި މައްސަލާގައި ސޭވް ދަ ޑްރީމް ފްރާންސަށް ދައުވާކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިގެން ނުވާ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު އިސްތިއުނާފް ކޮށްފި އެވެ. ހައި ކޯޓުން މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު 30 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ހުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ […]

Read More
police-accomodation-hulhumale-maldives

ނުވަ އަހަރު ފަހުން ފުލުހުންގެ ޓަވަރުތައް ނިންމަން ހަވާލުކޮށްފި

ފުލުހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ޕޮލިސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ (ޕޮލްކޯ) މެދުވެރިވެގެން 2012 ވަނަ އަހަރު ހުޅުމާލޭ އެއްވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތްކުރަން ފެށި ތިން ޓަވަރުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމަން އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މި ފްލެޓުތައް އަޅަން އެންމެ ފުރަތަމަ ހަވާލުކުރީ ނޫމަޑިއާ އެވެ. މި ފްލެޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ނުލިބިގެން މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮއްވާ ނޫމަޑިއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލާ، އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓާ ހަވާލުކުރީ 2016 ގަ އެވެ. […]

Read More
Maldives bikini beach homestay tourism implemented

މައްސަލަ ބޮޑުވި ހޯމް ސްޓޭ ޓޫރިޒަމްގެ ގަވާއިދު ގެޒެޓުކޮށްފި

އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ޙިޔާލުތަފާތުވެފައިވާ ހޯމްސްޓޭ ވިޔަފާރީގެ ގަވާއިދު ހަދާ އެގަވާދު ސަރުކާރުން މިއަދު ގެޒެޓް ކޮށްފިއެވެ. ހޯމްސްޓޭ ވިޔަފާރީގެ ސަބަބުން، މިހާރު ހިނގާ ގެސްޓު ހައުސް ވިޔަފާރީގެ ސަބަބުން އިޖްތިމާއީ ގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުމަށް ވުރެ ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބޭނެ ކަމަށް، ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތެ ދީނީ ދަންނަ ބޭކަލުންވެސް ދަނީ ވިދާޅުވަމުން ނެވެ. ގެސްޓު ހައުސް ވިޔަފާރީގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށް ރަށުގައި މިހާރު ވެސް ބިކިނީ ބީޗް އުފެދި ފަތުރުވެރިން އޮރިޔާން ނިވާ…

Read More
maldives New year fireworks

އީސާއީ ދީނުގެ އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ހަވާ އަރުވަނީ

ސަރުކާރުން ކްރިސްޓިއަން ދީނުގެ އައު އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ހަވާ އަރުވަން ނިންމައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނީ މާދަމާރޭ 23:59 ގައި ހަވާ އެރުވުން އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. ހަވާ އެރުވުން ކުރިއަށްދާނީ ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކްގައިކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް އައު އަހަރުގެ ފެށުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފުން މިފަދަ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އައު އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން ހަވާ އަރުވަން ނިންމާފައިވާއިރު, މާދަމާރޭ ހުޅުމާލޭގައި ޝޯއެއް ބާއްވަން ޔޫތު މިނިސްޓްރީން…

Read More
Maldives zakath al maal

މިފަހަރު މުޅި ރާއްޖެއިން މުދަލު ޒަކާތަށް ލިބުނީ 85 މިލިއަން.

މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 85 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ ވިދާޅުވީ މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މުޅި ރާއްޖެއިން 85 މިލިޔަން ރުފިޔާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނައިން މުދަލު ޒަކާތް ދެއްކި އަހަރު ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ. “މުދަލު ޒަކާތް ދެއްކި ފަރާތްތަކުގެ މުދަލުގައި މާތް ﷲ ބަރަކާތް ލައްވާށި” މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ. މުދަލު ޒަކާތް…

Read More
Maldives fish collector vessel

ފެލިވަރުގައި އޮތް 100 ޓަނުގެ މަސް ގަނެވޭ ބޯޓު ހުވަދު އަތޮޅަށް ބަދަލުކުރަން މަސްވެރިން ގޮވާލައިފި

ފެލިވަރުގައި އޮތް 100 ޓަނުގެ މަސް ގަނެވޭ ބޯޓު ހުވަދުއަތޮޅަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ހުވަދު އަތޮޅުގެ މަސްވެރިން ގޮވާލައިފިއެވެ. ހުވަދުއަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގައި މަސްވެރިކަމަށް މަޝްހޫރު އަތޮޅެކެވެ. މިދުވަސްވަރަކީ ހުވަދުއަތޮޅަށް މަސްވެރިކަން ރަނގަޅު ދުވަސްވަރަކަށް ވުމުން ދޯންޏަކަށް 25-30 ޓަނުން ދަނީ މަސްބާނަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ ދޯންޏަކުން 25 ޓަނުގެ މަސް ގަންނާތީ މަސްވެރިން ދަނީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އިރުވައިމޫސުމާ ދިމާކޮށް ހުވަދު އަތޮޅަށް މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވެގެން އަންނައިރު މަސް ގަތުމުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެއެވެ….

Read More
Maldives before covid

ކޮވިޑް ނުހުއްޓިގެން އުޅެނީ ކީއްވެބާ؟

ކޮވިޑު މިހާރު އެންޑެމިކް ވެފައިވާ ކަމަށާޢި ކޮވިޑުގެ ހާލަތު އެމެޖެންސީގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް ގިނަ ސައިންސްވެރިން މިހާރު އެއްބަސްވެ އެވެ. އެންޑެމިކް ގެ މާނައަކީ އާއްމު ވުމުވެ. މިސާލަކަށް އަރިދަފުސް ރޯގާ އަކީ އާއްމު ބައްޔެކެވެ. އަދި ކޮވިޑަކީ އަރިދަފުސް ރޯގާ އަށް ވުރެވެސް ސިއްހަތު ރަނގަޅު މީހުންނަށް ނުރައްކާ ކަން ކުޑަ އެއްޗެއްކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ކަންތައް ކުރި ގޮތުން މިކަމަކީ މިހާރު…

Read More

ނަބަވީ އިރުޝާދާ ޙިލާފަށް ދެ ހަރަމް ކައިރީ އަނެއްކާވެސް ގައިދުރު ކުރަން މަޖުބޫރުކޮށްފި

ނަމާދު ކުރާއިރު ފަޔާފައި އަދި ކޮނޑާ ކޮނޑު ޖެހޭހެން ކައިރީގައި ސަފު ހެދުމަށް ކީރިތި ރަސޫލާ ވަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ހަޔާތްޕުޅުގައި އަންގަވާފައެވެ. އަދި އެ ހުކުމް ނަފީ ކުރެވޭ ފަދަ ހުއްޖަތެއް ކޮވިޑުގެ ފިތުނަވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ނުދެއްކޭ ކަމަށް ބަޔެއް އިލްމު ވެރިން ވަނީ ފަތުވާ ނެރުއްވާފައެވެ.   ނަމަވެސް މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ މަސްޖިދުލް އަޤްޞާއާއި މަދީނާގައި ހުންނަ ކީރިތި ރަސޫލާގެ މިސްކިތުގައި މާސްކު އެޅުމާއި ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުން މަޖުބޫރުވާނެކަމަށް އެ ދެ މިސްކިތުގެ ޖެނެރަލް ޕްރެޒިޑެންސީ…

Read More
maldives-president-Ibrahim-Muhammad-Solih

ޗުއްޓީއަށް ވެސް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ވަޑައިގެންނެވީ ރާއްޖެ ދޫކޮށް ސްރީލަންކާއަށް

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަމިއްލަ ގައުމުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ނުކުރައްވާ ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރައްވާތީ މީސް މީޑިޔާގައި ފާޑު ކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެއެވެ. ރައީސްގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް އާރަށާއި އަދި ވެސް ރާއްޖޭގެ ގިނަތަންތަން ހުއްޓަސް ރައީސް ފާހަގަ ވަނީ ގިނައިން ދަތުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު، ސްރީލަންކާއަށް ކުރައްވާ ހަތަރު ދުވަހުގެ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި، މިއަދު ހެނދުނު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.   ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ…

Read More
Heena Waleed PPM Maldives

ޑިމޮކްރެސީގެ 4 ވަނަ ބާރަށް އިންޑިޔާގެ ނުފޫޒު ވަނުން ގަބޫލު ނުކުރެވޭ – ހީނާ

  ނޫސްވެރިކަމަކީ ޑިމޮކްރެސީގެ4 ވަނަ ބާރަށް ވެފައި އެ ބާރަށް އެހެން ގައުމެއްގެ ނުފޫޒު ވަނުމަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ އަދި އިންޑިއާ އިން ނޫސްވެރިންނަށް އެހީ ވަނީ މީޑިއާ އަޅުވެތި ކުރަން ކަމަށް ވެސް ހީނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ހީނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ނޫސްވެރިންނަށް ތަމްރީނު ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށާއި އެކަމަކު މިހާރުވެސް އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނުން ފަންޑުކުރާ ނޫސްތަކާއި ނޫސްވެރިންތިބެމެ، އިންޑިއާ އިން މިފަދަ ކަމަކަށް…

Read More

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކަމިޝަން ހުއްޓުވީ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ މައްސަލަ ބަލަން އުޅުމުން

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ މެންބަރުން ވަކި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީ އިން ފެށުމުގެ ކުރިން ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހީމް ރިފްއަތުގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް “ބޮންތި” އިން ރިޕޯޓް ކޮށްފިއެވެ. ނަން ނުޖެހުމަށް ޝަރުތުކޮށް އޭސީސީގެ އޮފިޝަލެއްގެ ފަރާތުން އެނގިފައިވާގޮތުގައި ބަންޑާރަ ނައިބު ރިފްއަތަށް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ، ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވުމުގެ ޗިޓު ފޮނުވާފައެވެ. “އެއީ ހަނދާންވާގޮތުން މިމަހުގެ 28 ނޫނީ 29 ކަން […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com