ލިބޭތޯ ޔާރު ޖަންނަތުން (ނަވާވީސްވަނަ ބައި)

ގޭގެ ބެލް ޖަހާލީ އެވަގުތުގައެވެ. ކުލްސޫމްގެ އެދުމަށް ނަވަލް މޫނު ފޮތިކޮޅު އެޅިއެވެ. ސޯފާއިން ތެދުވެ ގެއަށް އައީ ކާކުތޯ ބެލުމަށް ކުލްސޫމްގެ ފަހަތުން ހިނގައިގަތް އިރު އެ ހިތް ނެގިނެގިފައި ޖެހެމުން ދިޔައެވެ. ************************ ދޮރުމަތީ ފަސް އެނބުރި ހުރި ޒުވާނާ ފެނުމާއެކު ނަވަލްގެ މޫނަށް ވެރިވީ ހައިރާންކަމެވެ. އެތަށް ހާސް ސުވާލަކުން އެ ހިތް ފުރިގެން އައި އިރު އެ ނަޒަރު އަމާޒުވީ ކުލްސޫމްއަށެވެ. އެވަގުތު އެ ޒުވާނާ ވެސް ފަސްއެނބުރި ބަލައިފިއެވެ. ނަވަލްއާ…

Read More

ހިންނަވަރުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ހުރި ޒުވާނަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ

ޅ. ހިންނަވަރުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ހުރި ޒުވާނަކު ކުއްލި ގޮތަަކަށް ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އެރަށުން “ދެން”އާ ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނީ ނިޔާވެފައިވަނީ މުޖުތަބާ ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެއް ކަމަށެވެ. އެ މީހާގެ އުމުރު ވަނީ ސާފުވާގޮތް ނުވެފައެވެ. އޭނާ ނިޔާވެފައިވަނީ ކުޅެން ހުއްޓާ މެޔަށް ތަދެއް އަރައިގެން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. ނިޔާވި ސަބަބު އަދި ސާފުވާގޮތް ނުވި ނަމަވެސް، އިތުރު ފަރުވާއަށް އޭނާ ނައިފަރަށް ގެންދިޔަކަން އިނގެއެވެ. ނިޔާވީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ފަހުންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން…

Read More

އިންޑިއާގައި ބަނޑަށް 24 ހަފްތާވުމުގެ ކުރިން ދަރިވެއްޓުން ހުއްދަކޮށްފި

ކައިވެނިކޮށްގެން ނޫޅުނަސް ބަނޑަށް 24 ހަފްތާ ވުމުގެ ކުރިން އެބޯޝަން ހެދުމުގެ ހައްގު އޮންނާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ކަނޑައެޅުމާ އެކު އެ ގައުމުގެ އެބޯޝަން އާންމުކޮށް ހުއްދަވެއްޖެއެވެ. އެބޯޝަން ހެދުމަކީ އަސާސީ ހައްގެއް ކަމަށް އޮތް އޮތުން އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ ޖޫން މަހު ނިމުމަކަށް ގެނައި ފަހުން އެބޯޝަންގެ މައްސަލަ އަށް މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ސަމާލުކަން ބޮޑެވެ. “ކައިވެންޏެއް ކޮށްގެން ނޫޅޭ މީހަކަށް ވެސް، ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ އަންހެނަކަށް…

Read More

ކާބުލްގެ ސްކޫލަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 19 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އަފްއާނިސްތާންގެ ކާބުލްގެ ސްކޫލެއްގައި ދިން ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 19 މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ކާބުލްގެ ހުޅަނގުން އޮންނަ ޑޭޝްޓް އީ ބާރުޓީ އަވަށުގައި ދިން ޖާނުންފިދާ ވުމުގެ މި ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެދުނުގެ ވަގުތުގައެވެ. ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހަމަލާގައި 27 މީހަކު ޒަޚަމްވެފައި ވެއެވެ. އަފްއާނިސްތާން ފުލުހުންނާއި ހަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި އަވަށަކީ ޝީޢާ މުސްލިމުންގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ އަދި ބައިމަދު ހަޒާރާ ކޮމިއުނިޓީގެ ދަރިކޮޅުގެ…

Read More

ޗައިނާއާއެކު ގުޅުން ބާއްވަން ބޭނުން: އިންޑިއާ

ޗައިނާއާއެކު ދެފަރާތަށް ވެސް އިޙްތިރާމް ކުރާާ ގުޅުމެއް އިންޑިއާއިން ދެމެހެއްޓަން އިންޑިއާއިން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އެސް ޖައިޝަންކަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޖައިޝަންކަރު މިހެން ވިދާޅުވީ ޗައިނާއާއި އިންޑިއާއާ މެދުގައި ކަންކަން ސުލްހަވެ ވފައިވާ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ބެއިޖިން އިން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުދެއްކޭ ކަމަށް ކުރި ކޮމެންޓާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ވޮޝިންޓަނުގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޔޫއެންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. “ޗައިނާއާ އެކު ގުޅުމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް…

Read More

އަލްޤަރްޟާވީ މައްޗަށް ޤައިބަށް ކަށުނަމާދުކޮށްފި

ފަހުގެ ތާރިޚުގައި އިސްލާމީ ދުނިޔެ ދުށް މަޝްހޫރު އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޢިމްލުވެރިޔާ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަލް ޢައްލާމާ ޔޫސުފް އަލްޤަރްޟާވީ ރަހިމަހުﷲގެ މައްޗަށް ރާއްޖޭގައި ޣައިބަށް ކަށުނަމާދުކޮށްފިއެވެ. މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމަދަށްފަހު މުޅި ރާއްޖޭގައި ހުކުރުކުރާ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ވަނީ ޝައިޚް ގަރުޟާވީގެ މައްޗަށް ޣައިބަށް ކަށުނަމާދުކޮށްފައެވެ. އަލްޤަރްޟާވީ ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވީ މިމަހުގެ 26ވަނަދުވަހުއެވެ. ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވިއިރު އެމަނިކުފާނުގެ ޢުމުރުފުޅަކީ 96 އަހަރެވެ. ޤަރްޟާވީ އަކީ މި ޒަމާނުގައި އިސްލާމީ ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ…

Read More

ކާރެއް ކައިރީގައި ހުރީ އެއީ ވަޅިއަކުން ލިބުނު ޒަޚަމެއްގެ ލޭ: ފުލުހުން

ހުޅުމާލޭގެ މަގެއްގެމަތީގައި ޕާކުކޮށްފައި އޮތް ކާރެއްގެ ކައިރީގައި ބިންމަތީގައި ހުރި ލެއަކީ ވަޅިއަކުން މީހެއްގެ ފައިގާ އެޅިގެން ފޭބި ލޭކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހުޅުމާލޭ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަގެއްގެ މަތީގައި ޕާކުކޮށްފައި އޮތް ކާރެއް ކައިރި ބިންމަތީގައި ލޭހުއްޓާ ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދެއެވެ. އެއާއެކު ބައެއްމީހުން ވަނީ އެއީ ކިހިނެއްވީ ކަމެއްކަން ނޭނގި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. ޕާކުކޮށްފައި އޮތް ކާރު ކައިރިއަށް ވަރަށް ގިނައިން ލޭ ފައިބާފައިވާކަމުގެ އަސަރު ވީޑިއޯއިން ފެންނަން ހުއްޓެވެ. އަދި އެ…

Read More

“އިންޑިއާ އައުޓް” އޮތީ ހިތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައި

“އިންޑިއާ އައުޓް” އޮތީ ހިތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. “އިންޑިއާ އައުޓް” ކެމްޕޭނަކީ ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރުމަށް ގޮވާލާ ޔާމީން އިސްވެ ހުންނަވައި ފަށާފައިވާ ހަރަކާތެކެވެ. ނަމަވެސް މި ކެމްޕޭނަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ ގަރާރެއް ނެރުއްވާފައެވެ. މިރޭ ދ.ކުޑަހުވަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަދައްކަމުން ޔާމީން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ އެއްވެސް ގައުމެއްގެ އަސްކަރިއްޔާ ތިބެގެން…

Read More

މެޑިކަލް އިވެކްއޭޝަން؛ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދިނުމުގެ 3958 ދަތުރު

“އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުރަކީ ފެސިލިޓީއަކުން ލިބެން ނެތް ޚިދުމަތެއް އެއަށްވުރެ ހަޔަރ ފެސިލިޓީއަކަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި, އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް, އާސަންދައިގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަކުން ބައްލަވާފައި, އެ މީހާ މެޑިކަލް އިވެކްއޭޝަން, އެމަޖެންސީއަކަށް ގެންދަން ޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާ އަޅުގަނޑުމެން އެއްގުމުން, ޕޮއިންޓް އޭ ޓު ބީއަށް އެ މީހަކު އިވެންކްއޭޓް ކުރުން.” މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް އިން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން އަންނަ މެޑިކަލް އިވެކްއޭޝަނަކީ ކޮބައިކަން ވަރަށް ކުރުކޮށް ވިދާޅުވަމުން ލެފްޓްނެންޑް ކާނަލް މުޙައްމަދު ރިޒްމީ ވަލީދު ވިދާޅުވީ…

Read More

ޅ. އަތޮޅުގެ ދެ ޓީމު ނުކުޅޭތީ، ކްލަބް އޭދަފުށި ސެންޓްރަލް ލީގުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް

އޮކްޓޫބަރު މަހު އޭދަފުށީގައި ހޯސްޓު ކުރަން ހަމަޖެހފަިފައިވާ ސެންޓްރަލް ލީގު ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ގުރޫޕް އޭ ގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ކްލަބް އޭދަފުށި، ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ކޮލިފައި ވެއްޖެ އެވެ. ތިން ޓީމު ވާދަކުރަން އޮތް މި ގުރޫޕުގައި އޭދަފުށި ފިޔަވައި ދެން މި ގުރޫޕުގައި ހިމެނެނީ ޅ. ހިންނަވަރާއި ޅ. ނައިފަރެވެ. އޭދަފުށްޓަށް އެއްވަނަ ލިބުނީ، ހިންނަވަރާއި ނައިފަރުން ވާދަ ނުކުރާ ގޮތަށް ނިންމުމުންނެވެ. ސެންޓްރަލް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ކްލަބް އޭދަފުށި…

Read More

މާލެ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 11 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފި

މާލެ އަތޮޅު, އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 11 ވަނަ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް ރޭ ފަށައިފިއެވެ. ކާށިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި މުބާރާތުގައި މާލެ އަތޮޅުގެ 09 ރަށަކުން ކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ކާށިދޫއިން ވަނީ މި މުބާރާތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ބައިންނާއި, ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ބައިން 05 ކީސްޓޭޖުން ޖުމްލަ 122 ދަރިވަރުން ވާދަކުރާނެއެވެ. މި މުބާރާތަށް ކުދިން ހޮވާފައިވަނީ ރަށްރަށުގައި ރަށު ފެންވަރުގައި ބޭއްވުނު ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތްތަކުންނެވެ. މި މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށް ވަނަވަނައަށް އަންނަ ކުދިންގެ…

Read More

ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ.ޤަރްޟާވީގެ މައްޗަށް މުޅި ރާއްޖޭގައި މާދަމާ ކަށުނަމާދު ކުރަނީ

މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ.ޤަރްޟާވީގެ މައްޗަށް ރާއްޖޭގައި މާދަމާ ހުކުރު ނަމާދަށްފަހު ޣައިބަށް ކަށު ނަމާދުކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ. އުމުރުފުޅުން 96 އަހަރުގެ ޤަރްޟާވީ އަވަހާރަވީ މި މަހުގެ 26 ގައި ޤަތަރުގައެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ސާރކިއުލާއެއްގައި ބުނީ ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް މާދަމާ ހުކުރު ނަމާދަށްފަހު ޤަރްޟާވީގެ މައްޗަށް ކަށު ނަމާދުކުރަން ނިންމާފައިވާތީ ހުކުރު ކުރާ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ވެސް އެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އިސްލާމްދީނަށް…

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com