އެމްޓީސީސީއަށް 4.75 ލައްކަ ރުފިޔާ ދައްކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލަށް އަންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އަށް 475,000 ރުފިޔާ ދައްކަން ހދ.މަކުނުދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މައްޗަށް އަންގައި މަކުނުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލުގެ މައްޗަށް މި ހުކުމް އިއްވީ އެ ރަށު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުމަށްޓަކައި 28 އޮގަސްޓު 2014 ގައި އެ ކައުންސިލުން އެމްޓީސީސީއާއެކު ގާއިމުކުރި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ކުންފުންޏަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 425,000 ރ. ދައްކާފައިނުވާތީ އެމްޓީސީސީން ދައުވާ ކުރުމުންނެވެ. މަކުނުދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުމަށްޓަކައި […]

Read More

އަހަރަކު 500 އެއްހާ މީހުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހޭ: ސީޕީ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގެ ތެރެއަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އަލަށް 500 އެއްހާ މީހުން ވަންނަ ކަމަށާއި މިއީ އެކަމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސީޕީ މިހެން ވިދާޅުވީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ 90 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހުޅުމާލެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. ސީޕީ ވިދާޅުވީ، އަލަށް ތައާރަފުވާ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ޒުވާނުން އެކަމުގެ ތެރެއަށް […]

Read More

ވޯޓާ ދިމާކޮށް ސިއްހީ ދާއިރާގައި މުސާރަތައް ވެސް އާދަޔާ ޙިލާފަށް ބޮޑުކޮށްފި

ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މެއި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހެޔޮ ބަދަލު އަންނާނެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް އިއުލާނުކުރައްވައިފިއެވެ. އެ ފަރާތްތަކުގެ މުސާރައަށް އައި ބަދަލު ހާމަކުރައްވާފައި ވަނީ، ގައުމާ މުހާތަބުކުރައްވައި މިއަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ މި އަހަރުގެ މެއި މަހުން ފެށިގެން ބޮޑުވާނެކަން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިއުލާން ކުރެއްވީ މިއަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުވުމުގެ ޖަލްސާގައި ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުންނެވެ. ސިއްހީ ދާއިރާގައި […]

Read More

އިޓްލޮސްގެ ނިންމުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން އަމަލުކުރުން ލާޒިމެއް ނޫން: ޣައްސާން

އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް އޮން ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީސް (އިޓްލޮސް)އިން ރާއްޖެއާއި ޗާގޮސްގެ މެދުގައިވާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ އިން ކަނޑައަޅައި ނިންމި ނިންމުމަށް ދިވެހިން އަމަލުކުރުން ލާޒިމުކުރާ ޤާނޫނެއް ނެތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ އިޓްލޮސްއިން ނިންމި ނިންމުމާއެކު ކުރިން ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދީ ޚާއްޞަ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނުނު 50،000 އެއްހައި އަކަކިލޯމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް އުނިވާނެއެވެ. އެ ނިންމުމާއެކު ކުރިން ދެކުނުގެ މަސްވެރިން މަސްވެރިކަމަށް ދާ ސަރަހައްދަކަށް […]

Read More
maldives-president-Ibrahim-Muhammad-Solih

އިންތިޚާބު ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް، ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދޭން ރައީސް ވައުދުވެއްޖެ.

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވަމުން އަންނަ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެސްދެއްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފާއިތުވީ މަސްތަކުގެ ތެރޭގައި، ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދެއްވާނެކަމުގެ ވައުދު އެމަނިކުފާނު އަންނަނީ ވެވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބައެއް ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދީފައިވެސް ވެއެވެ. އެގޮތުން ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ މިދިޔަ އަހަރު ތެރޭގައި […]

Read More
hulhumale city, maldives

ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ގައި ނައިޓު މާކެޓެއް

           ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ގައި ނައިޓު މާކެޓެއް މާދަން ރޭ ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މި މާކެޓު ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލަކު ‘ތިލަދުން’ އަށް ބުނީ މިއީ “ހިޔާ މާސް ނާއިޓު މާރކެޓު” ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ނައިޓު މާކެޓެއް ކަމަށެވެ. ހުޅުމާލެ ފޭސް2 ގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ ނައިޓު މާރކެޓާއި ބެހޭގޮތުން އޭނާ ބުނީ މި މާރކެޓު ވެގެން ދާނީ ހިޔާގައި ދިރިއުޅޭފަރާތްތަކަށް އުނދަގޫކަމެއްނެތި ވިޔަފާރިވެރިން ވިއްކާ މުދާ ގަތުމަށް ލިބިގެންދާނެ […]

Read More

އާދަޔާހިލާފު ބޮޑު ހިބަރެއް؛ ރަށަށް ގެންދަން ޖެހުނީ ކަފު ޖަހައިގެން

ށ. ފުނަދޫ މަސްވެރިޔާ ހުސެން ވަހީދު ފަރުމަހަށް ދާތާ 37 އަހަރުވީ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ މަސްވެރިކަމުގެ ދިގު ހަޔާތުގައި، އެންމެ ބަރު، އެންމެ ބޮޑު މަހެއް ބޭނުނީ އިއްޔެ އެވެ. ބަރުދަނުގައި 308 ކިލޯ ހުރި އެ ހިބަރަކީ މިދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ބޭނި ކަމަށް ބެލެވޭ އެންމެ ބަރު ހިބަރެވެ. “އިއްޔެ މެންދުރު ފަހު އަޅުގަނޑު ދޯނީގައި އެކަނި މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ބޭނުނު ހިބަރެއް އެއީ. އެހާ ބަރުވުމުން، މަސް ދޯންޏަށް ނަގާކަށް […]

Read More

އިމުން ބައެއް ގެއްލިއްޖެ، އެއީ ހިތާމައެއް: މުނައްވަރު

ރާއްޖެއާއި މޮރިޝަސްއާ ދެމެދު ހިޔާލު ތަފާތުވެފައިވާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ އިން ވަކިކޮށް އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޯ ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީސް (އިޓްލޮސް) އިން އިއްޔެ ނިންމުމަކީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ނިންމުމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަނައިބް ޑރ. މުހައްމަދު މުނައްވަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އިޓްލޮސް އިން އިއްޔެ ނިންމީ ޗާގޮސް އަކީ މޮރިޝަސްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި، ރާއްޖެއާއި މޮރިޝަސްއާ ދެމެދު ހިޔާލު ތަފާތުވެފައިވާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ގޮތަށެވެ. އެގޮތުން ދެ […]

Read More

ޑިޒްނީ ކާޓޫނުތަކުގައި އެލްޖީބީޓީ އެޖެންޑާ! ބެލެނިވެރިން ސަމާލުވޭ!

ޑިޒްނީއަކީ ކުޑަކުދިންގެ ހިތްތައް ފަތަހަކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިން ޝައުޤުވެރިވާ ކަހަލަ ކާޓޫނުތަކާއި ފިލްމުތައް އުފައްދާ ކުންފުންޏެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް އުމުރުން ހަގުކުދިން ޑިޒްނީ ޗެނަލްއާއި ކާޓޫނުތައް ބެލުމަށް ފޯރިހުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ މަސްރަހުގައި ބަދަލުވަމުންދާ ހުރިހާ ކަންކަމަށް ފެއްތުމަށް ޑިޒްނީއިން އެމީހުންގެ އުފެއްދުންތައް ބަދަލު ކުރަމުންގެންދާއިރު، މިތަކެތި ކުދިންނަށް ދެއްކުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތްތޯ ނޫނީ ކުދީންނަށް މިފަދަ ކާޓޫނުތަކާއި ފިލްމުތައް ބެލުން މަނާކުރާނީތޯ މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލެވެ. ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އެއްވެސް ބެލެނިވެރިޔަކު އެމީހެއްގެ ދަރިއަކަށް އެނގިހުރެ […]

Read More

ތިލަފުށްޓާއި ގުޅީފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ 80 އުޅަނދެއްގެ ވެރިން ހޯދަނީ

ތިލަފުށްޓާއި ގުޅީފަޅުގެ ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައި އޮތް 80 އުޅަނދެއް ނެގުމަށް ހައުންސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އެޗްޑީސީން އަންގައިފިއެވެ. އެޗްޑީސީން ވަނީ މި އުޅަނދުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޮޓޯއާއެކު ގެޒެޓްކޮށްފައެވެ. ތިލަފުށްޓާއި ގުޅީފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައި އޮތް އުޅަނދުތައް ނެގުމަށް އަންގަވާފައިވަނީ “ކ.ތިލަފުށްޓާއި ކ.ގުޅީފަޅުގެ ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ އުޅަނދުފަހަރާއި ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރުމުގެ އުޞޫލު”ގެ ދަށުންނެވެ. އެގޮތުން އެ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އުޅަނދުގެ ތެރެއިން އެ ސަރަޙައްދަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ އަދި އެ ސަރަޙައްދަށް އަޑިއަށް ގޮސްފައިވާ އުޅަނދުތައް، އެ އުޅަނދުތަކުގެ ވެރިފަރާތުން ނެގުމަށް […]

Read More

ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމުކުރި ސޯލަރ ޕީވީތަކުން ކަރަންޓު އުފައްދަން ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ސޯލަރ ޕީވީތަކުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި އެޕެނަލްތަކުން ކަރަންޓު އުފައްދަން ފަށަފައިފިއެވެ. މި ސޯލާޕެނެލްތައް ގާއިމްކޮށްފައިވަނީ އެސްޕަޔަރ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭ ހައުސިންގް ޔުނިޓްތަކުގެ ފުރާޅުގައެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީން ވިދާޅުވީ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކުގެ ފުރާޅުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވަނީ 400 ކިލޯވޮޓްގެ ސޯލާރ ޕީވީ ކަމަށެވެ. އަދި ހުޅުމާލޭ ލިންކް ރޯޑްގައި އަދި ހުޅުމާލޭ ހައުސިންގް ޔުނިޓްތަކުގެ ފުރާޅުގައި ސޯލަރ ޕީވީ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް […]

Read More

އެމްއެމްއޭއިން މިދިޔަ އަހަރު 994 މިލިއަން ޑޮލަރު ވިއްކި، 73 ޕަސެންޓް އެސްއޯއީތަކަށް

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދަށް މިދިޔަ އަހަރު 993.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ވިއްކި ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މަރުކަޒީ ބޭންކުން ނެރެފައިވާ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ވިއްކި ޑޮލަރުގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ އޭގެ ކުރީ އަހަރާ އަޅައި ބަލާއިރު 53 ޕަސެންޓް އިތުރު އަދަދެކެވެ. ވިއްކި ޑޮލަރުގެ 73 ޕަސެންޓް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ވިއްކާފައިވާ އިރު، ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިޒަސް (އެސްއޯއީ) ތަކަށް […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com