ރާއްޖޭގައި ވޯޓު ލުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝެއިޙް މޫސާ ޖިބްރީލް ނެރުއްވި ފަތުވާ

ވޯޓު ލުމާ ބެހޭގޮތުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ދީނަށް ލޯބި ކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުރި ސުވާލުތަކަކާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމު ވެރިޔާ އަހްމަދު މޫސާ ޖިބްރީލް ވޯޓު ލުން ހުއްދަ ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފަތުވާ ނެރުއްވައިފި އެވެ. ޝެއިޙް މޫސާ ޖިބްރީލް ނެރުއްވި ފަތުވާގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެންމެ ބޮޑު މަފްސަދާ އަށް އަރައިގަތުމަށް އެންމެ ބޮޑު މަސްލަހާ ދޫކޮށްލުން ހެޔޮވާނީ ކިހިނެއްތޯ މި މޭރުމުން ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ. އަދި މިމައްސަލައިގައި ޝެއިޙް އިބްނު ތައިމިޔާގެ…

Read More

މަގުމަތީގެ ބާޒާރު ހިންގާ ފަރާތްތައް އުސޫލާއި ހިލާފުވާނަމަ ހުއްދަ ބާތިލް ކުރަނީ

މަގުމަތީގެ ބާޒާރު ހިންގާ ފަރާތްތައް އުސޫލާއި ހިލާފުވާނަމަ ހުއްދަ ބާތިލް ކުރެވޭގޮަތަށް އަމަލު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. އެގޮތުން އިކްނޮމިކް މިސްޓްރީން ބުނީ ނައިޓްމާކެޓު ނުވަތަ މަގުމަތީބާރު ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ އުސޫލުގެ އެއްވަނަ އިސްލާހުގައި ބުނެފައވާގޮތުން، މަގުމަތީގެ ބާޒާރު ބާއްވާފަރާތްތަކުން ގެޒެޓްގައި ޝާއިއު ކޮށްފައިވާ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ބާޒާރެއް ހިންގުމުގައި ހިލާފުވެއްޖެނަމަ ހުއްދަ ދޫނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ފެއާ ނައިޓްމާކެޓަކީ އިމްޕޯޓް މުދަލުގެ…

Read More

ސިންގަޕޫރްގެ އާބާދީ އަށް 5.9 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް

ފާއިތުވި އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިންގަޕޫރްގެ އާބާދީ އަށް 5.9 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް އައިސްއިފި އެވެ. އޭޝިއާގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސިންގަޕޫރުން އިއްޔެ އާންމުކުރީ އާބާދީއާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުހެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހާ ހަނައަށް އެ ގައުމުގެ އާބާދީ އަށް 5.9 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް އައިސްފައިވެ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ނިސްބަތް އުޅުނީ…

Read More

ލަފާކުރެވެނީ %86 ވޯޓު ލާނެ ކަމަށް، އެއީ ރަނގަޅު އަދަދެއް: ރައީސް

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ކުރއަށް ދާއިރު، %86 މީހުން ވޯޓު ލާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެއީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ރަނގަޅު އަދަދެއްކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓު ލުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. “ޓާންއައުޓް އަޅުގަނޑަށް ފެނުނީ ފުރަތަމަ އެއް ގަޑިއިރު ތެރޭގަ ރަނގަޅު ކަމަށް. އަޅުގަނޑު ހިތުން މިހާރު އެ ޓްރެންޑް ހުރިކަމަށް ވަންޏާ، 85،…

Read More

Maldives Presidential Election: All Eyes on PPM/PNC Candidate Dr. Muizzu

Malé, Maldives – Polling is ongoing in the Maldives presidential election on Saturday, with no major problems reported. The election is being held to select a successor to incumbent President Ibrahim Mohamed Solih, who is seeking re-election. Solih faces a stiff challenge from Dr. Mohamed Muizzu, the candidate of the opposition People’s Progressive Party/People’s National…

Read More

ނައިބު ރައީސްކަން ކުރެއްވީ ވަކި މީހަކަށްޓަކައެއް ނޫން: ފައިސަލް

ފަސް އަހަރުގެ ދައުރަކަށް ހޮވޭ މީހާ އަނެއް ފަސް އަހަރަށް ކޮންމެހެން ހޮވެން މަޖުބޫރު ނޫންކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ނައިބު ރައީސްކަން ކުރެއްވީ ވަކި މީހަކަށްޓަކައި ނޫން ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އައު ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ނައިބު ރައީސްގެ ދައުރު ފުރިހަމަކުރެއްވި ފުރަތަމަ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ވޯޓުލެއްވުމަަށްފަހު ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައިއެވެ. ފައިސަލް ވަނީ މި ދައުރުގައި ވެސް އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ރަނިންގ މޭޓަކަށް…

Read More

އޭއީއެޗްގެ ކެތު ލެބް އިންސްޓޯލް ކުރަން ފަށައިފި

އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ކެތެޓެރައިޒޭޝަން ލެބޯޓަރީ ނުވަތަ ކެތު ލެބް ހޮސްޕިޓަލުގައި އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އޭއީއެޗްގެ ކެތު ލެބް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު، މިހާރު ވަނީ ލެބު ހާދަ ޖާގަ ސާފުކޮށް މެޝިނަރީ އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. މިއާއެކު ކުރިއަށް އޮތް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭ ކެތު ލެބް އިންސްޓޯލްކޮށް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް އޭއީއެޗްއިން ބުނެއެވެ. އޭއީއެޗް ކެތު ލެބަކީ، ހިތުގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު…

Read More

ވޯޓްލާ މީހުންގެ 44 ޕަސެންޓް ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތް ނުވޭ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ބާއްވާ ވޯޓްލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ 44 ޕަސެންޓަކީ އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތް ނުވާ މީހުން ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އން ބުނެފި އެވެ. އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓްލުމުގެ ހައްގު 225،486 މީހަކަށް ލިބިގެންވެ އެވެ. އީސީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާ އިރު، ވޯޓްލާ މީހުންގެ ތެރެއިން 20.4 ޕަސެންޓަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބޮޑު އަދި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނިސްނަތްބާ އެމްޑީޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ…

Read More

ސައްހަ ވޯޓެއް ބާތިލްކޮށްފިނަމަ، ފޮށީގެ ވެރިޔާއަށް ޖަލު އަދަބެއް ނުވަތަ ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް އަތުވެދާނެ: ހަބީބް

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ސައްހަ ވޯޓެއް ބާތިލް ކޮށްފި ނަމަ، ފޮށީގެ ވެރިޔާ އަށް ބޮޑު އަދަބެއް އައިސް ދާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސް އިސްމާއީލް ހަބީބް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހަބީބް ވިދާޅުވީ ސައްހަ ވޯޓެއް ބާތިލް ވޯޓަކަށް ހަދައިފި ނަމަ ނޫން ނަމަ ބާތިލް ވޯޓެއް ސައްހަ ވޯޓަކަށް ހެދުމަކީ ގާނޫނާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މާދަމާ އޮންނަ އިންތިހާބުގެ…

Read More

ގައުމުގެ މުސްތަގުބަލާ މެދު ވިސްނާ ގޮތެއް އިޚްތިޔާރުކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތު ނަގާނުލާތި- އީސީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުލާން ލިބެނީ ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން އެއް އަހަރު ކަމަށާއި އެ ލިބޭ ފުރުސަތަކީ ވަރަށް މުހިންމު ގައުމީ ވާޖިބެއް އަދާކުރުމަށާއި ގައުމުގެ މުސްތަގުބަލާ މެދު ވިސްނާ ގޮތެއް އިޚްތިޔާރުކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއް، ކަމުން އެ ފުރުސަތު ދޫކޮށް ނުލުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އީސީއާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އީސީގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބް ވިދާޅުވީ، ވޯޓުލުމުގެ ހައްގަކީ…

Read More

ބަރުދަނުގައި 180 ކިލޯ ހުރި މަޑިއެއް ފެނިއްޖެ

އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގެ ލޯންގް އައިލެންޑް ސައުންޑްގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ސާވޭއެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވި ޓީމަކަށް ފެނިގެން ހިފި މި މަޑީގެ ދިގުމިނުގައި 6 ފޫޓު އަދި ފުޅާ މިނުގައި 5 ފޫޓު ހުރިކަމަށް އެ ޓީމުން ބުނެފައިވެއެވެ. ކަނެކްޓިކަޓް ފިޝް އެންޑް ވައިލްޑް ލައިފް ނަމަކަށް ކިޔާ ސާވޭ ޓީމުން ވަނީ މަޑި ފެނުމާއެކު އެ ހިފައި ދިރާސާ ކުރުމުގެ ބޭނުމަށް މިން ނަގައި ބަރުދަން ވެސް ބަލައިފައެވެ. ކަނޑުގެ ދިރާސާތަކާބެހޭ އޮފިޝަލުން ވަނީ އެބާވަތުގެ ބޮޑު…

Read More

އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓަށް ރަސްމީ ލިޔުމެއް ދެނީ

މިއަދު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރާ ކެންޑިޑޭޓަށް އިންތިހާބުވިކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ދިނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން(އީސީ) އިން ނިންމައިފިއެވެ. އެކޮމިޝަނުން ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިކަން ހާމަކުރައްވައި، ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއީލް ހަބީބު ވިދާޅުވީ، މި ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ، އިންތިހާބުވާ ކެންޑިޑޭޓަށް ލިޔުމެއް ދިނުމަށް ނިންމި ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމަށެވެ. އެކަމަށްޓަކަިއ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަދު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަ ކުރައްވަނީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް…

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com