މިއަދު ޖަލުގައި މަރުވީ ބިދޭސީ ގައިދީ މަރުވީ ހިތް ހުއްޓިގެން

Spread the love

މާފުށީ ޖަލުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛްކުރަމުންދިޔަ ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ހިތް ހުއްޓިގެން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ޖަލުގައި މަރުވީ ބަދުއަހުލާގީ މައްސަލައެއްގައި ހަތް އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ 29 އަހަރު އަމީނުލް އިސްލާމްއެވެ.

ކަރެކްޝަނުން ބުނީ މިއަދު ހެނދުނުގެ ސައި ވަގުތު ނުހޭލާ އޮތުމާ ގުޅިގެން ގޮވަން އުޅުމުން އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުކުރާތީ، އެމަޖެންސީގައި މާފުށީ ހެލްތް ސެންޓަރަށް އޭނާ ގެންދިޔަ ކަމަަށެވެ. އަމީނުލް ނިޔާވިކަމަށް ޑޮކްޓަރު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 2:10 ގައެވެ.

”ހެލްތް ސެންޓަރުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ ހިތް ހުއްޓިގެންނެވެ. އަމީނުލް އިސްލާމްއަކީ ބަދްއަޙްލާޤީ އަމަލު ހިންގުމާ ގުޅިގެން 7 އަހަރު ދުވަހުގެ ޙުކުމެއް ތަންފީޛްކުރަމުން ދިޔަ މީހެކެވެ. މީނާއަކީ އެއްވެސް ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ މީހެއް ނޫނެވެ،” ކަރެކްޝަންގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭނާ ހެލްތް ސެންޓަރަށް ގެންދިއުމާ ގުޅިގެން މިސަރވިސްއިން ވަނީ އެކަން އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އަދި ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައެވެ.

ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެކޭ ގޮތުގައި ޒުވާން ފުރާގެ ގިނަ މީހުން މިދުވަސްކޮޅު ކުއްލި މަރުތައް ގިނަވެފައި ވަނީ މަޖްބޫރު ކޮށްގެން ޖެހުވި ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ސަބަބުންނެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com