ފްލައިން ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

Spread the love

​އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގާ މޯލްޑިވިއަން އޭވިއޭޝަން އެކަޑަމީގެ ކިޔެވުން ފަށައިފިއެވެ.

​ޕައިލެޓުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސް (އައިއޭއެސް) އާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގުޅިގެން ހަދާފައިވާ މޯލްޑިވިއަންގެ އޭވިއޭޝަން ފްލައިން ސްކޫލު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކުރީ މިދިޔަ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

​ފްލައިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފައި ވަނީ ރިފްރެޝާ ޕްރޮގްރާމުގައި ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ބަލައި ވަޒަން ކުރުމަށް ފަހުއެވެ. މި ސްކޫލުގައި ފުރަތަމަ ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 150 ގަޑިއިރުގެ ރިފްރެޝަރ ތިއަރީ ކްލާސްތަކަކާއި އަދި 10 ގަޑިއިރުގެ އުދުހުމުގެ ކްލާސްތަކެވެ.

​​ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ބަލައި ވަޒަން ކުރުމަށް ފަހުއެވެ. މި ސްކޫލުގައި ފުރަތަމަ ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 150 ގަޑިއިރުގެ ރިފްރެޝަރ ތިއަރީ ކްލާސްތަކަކާއި އަދި 10 ގަޑިއިރުގެ އުދުހުމުގެ ކްލާސްތަކެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com