ޔޫރަޕްގެ އިއްތިޙާދުން “ރެޕިޑް ރިއެކްޝަން ފޯސް” އެއް އެކުލަވާލަން ނިންމައިފި

ޔޫރަޕްގެ ބިމުގައި ޔުކްރޭންގެ ހަނގުރާމަ ހިނގަމުންދާއިރު އެ ހަނގުރާމަ އިތުރަށް ފުޅާވެ ޔޫރަޕްގެ އެހެން ގައުމުތަކަށްވެސް ފެތުރިދާނެކަމުގެ ބިރުހީވުމުން ޔޫރަޕްގެ އިއްތިޙާދުން “ރެޕިޑް ރިއެކްޝަން ފޯސް” ގެ ނަމުގައި އަސްކަރީ ޚާއްސަ ބާރެއް އެކުލަވާލަން ނިންމައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ފިންލެންޑްގެ ވެރިރަށް ހެލްސިންކީގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ޔޫރަޕްގެ އިއްތިޙާދުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންނާއި ދިފާއީ ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. ހެލްސިންކީ ގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވަނީ “ރެޕިޑް ރިއެކްޝަން ފޯސް” ގެ އަދަދަކީ 5 ހާސް ކަމުގައެވެ. މި ބާރުގެ އަސްކަރީ […]

Read More

ރަޝިޔާގައި އިންސްޓަގްރާމު ވެސް ބަންދުކޮށްފި

ރަޝިޔާ ސިފައިންނާ ދެކޮޅަށް ‘ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމަށް ގޮވާލުމާ’ ގުޅިގެން އިންސްޓަގްރާމްގެ ހިދުމަތް ބަންދު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރަޝިޔާ ސަރުކާރުގެ މީޑިއާ ބަލަހައްޓާ އިދާރާ ރޮސްކޮމްނަޑްޒޯ އިން ބުނެފި އެވެ. ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ތިބި އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކުން ރަޝިޔާގެ ރައީސް ލަޑަމިއާ ޕޫޓިން އާއި ރަޝިޔާގެ ސިފައިންނާ ދެކޮޅަށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން ގޮވާލުމަށް ހުއްދަ ދޭނެ ކަމަށް އިންސްޓަގްރާމްގެ ވެރި ކުންފުނި މެޓަ އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ކުރިޔާ ހިލާފަށް “އުދުވާން ފަށާފައިވާ ރަޝިޔާގެ […]

Read More

ރަޝިއާ ސިފައިން ޓޭންކަކުން އާއްމު މީހެއްގެ ކާރު ޗިސް ކޮށްލާ މަންޒަރަކީ ދޮގު ޙަބަރެއްކަން ފަޅާ އަރައިފި

ރަޝިޔާ ޔުކްރެއިން ގެ ހަނގުރާމައިގައި ހިނގި ހާދިސާ އެއް ކަމަށް ބުނެ ދައުރުވާ ޓޭންކަރަކުން އާއްމު މީހެއްގެ ކާރެއް ހަލާކު ކޮށްލާ މަންޒަރަކީ ދޮގު ޙަބަރެއް ކަން  ފަޅާއަރައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ބައެއް ނޫސް ތަކުން މި ޙަބަރު ތަރުޖަމާކޮށް ލިޔުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ބޮޑަށް ބެލެވެނީ އެއީ މައުލޫމާތު ނޭނގި  ކުރި ކަމެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ފަދަ އޮޅުވާލުމުގެ ޙަބަރުތަކަކީ ހަނގުރާމައިގެ އުކުޅުތައްވެސް މެއެވެ. މިގޮތުން މިޙަަރު މިދައުރުވާ ވީޑީޔޯ އަކީ އެޕްރީލް2011 ގައި ނަގާފައިވާ […]

Read More

ރަޝިޔާ އިން ޔުކްރެއިން އާ ހަނގުރާމައަށް ދިޔައީ ކީއްވެ؟

ރަޝިއާއިން ހުރިހާ ގޮތަކުން ވަނީ ޔޫކްރޭނަށް އަރައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. ވައިގެ މަގުންނާއި، ކަނޑުމަގުންނާއި, އެއްގަމު މަގުންނެވެ. މިއީ ދެވަނަ ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ ފަހުން ހުޅަނގުގައި އެއްގައުމު އަނެއް ގައުމަށް އަރައިގަންނަން މަސައްކަތް ކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެތައް މަސްތަކެއް ވަންދެން ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން ވަނީ ޔޫކްރޭނަށް އަރަން އުޅޭކަން ދޮގުކުރައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ޓީވީ މެދުވެރިކުރައްވައި ދެއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ, ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ރަޝިއާގެ ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން ރަޝިއާގައި ތިބި އާންމުންގެ ރައްކަލަކަށްޓަކައި, އަދި ބޮޑު […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com