hulhumale city, maldives

“މާލޭ މީހުންނަށް” ބިން ދިނުން ވާނީ ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމަށް.

“މާލޭގެ” މީހުންނަށް ހުޅުމާލެއިން 1،250 އަކަފޫޓުގެ 1،000 ގޯތި ދޫކޮށްދޭން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އެދިފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ. މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ޙިޔާލު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުވެފައެވެ. ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދެކޭ ގޮތުގައި މިއީ ކުރިޔަށް އޮތް2023 ގެ އިންތިޙާބަށް އަސަރު ފޯރު ކުރުވަން ސަރުކާރުން ކުރަން އުޅޭ ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުން އެކުލެވޭ ކަމެކެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ކުރިމަތި ވާނެ […]

Read More
hulhumale city, maldives

ހަމަ އެކަނި މާލޭ މީހުންނަށް ބިން ދިނުމަކީ ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުން – އާއްމު ރައްޔިތުން

ހުޅުމާލެ އިން މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން ބިން ވިއްކަން ނިންމި ނިންމުމަށް އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ފާޑު ކިޔުން އަމާޒު ވެއްޖެއެވެ. ހުޅުމާލެއަކީ ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ހިއްކާ ބޮޑު ކޮށްފަ އޮތް ބިމަކަށް ވެފ،ަ އާއްމު އުސޫލަކުން ރާއްޖޭގެ އެެހެން ރަށް ރަށުގަ ވެސް ބިން ނުދޭތާ50 ވަރަކަށް ވެދާނެކަމަށާ، ވަކި ނަސްލަކަށް ބިން ހަމަ ޖެއްސުމަކީ ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުން ކަމަށް އާޢްމު ރައްޔިތުން މީސް މީޑިޔާގައި ޝުއޫރު ފާޅު ކުރަމުން އެބަ ދެއެވެ….

Read More

ހުޅުމާލެ އިން ވިއްކާ ބިންތައް ހަމައެކަނި “މާލޭ” މީހުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބީލަމުގެ އުސޫލުން ހަމައެކަނި މާލޭ މީހުންނަށް ބިން ވިއްކަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ. ހުޅުމާލެ ބަލަހައްޓާ އެޗްޑީސީން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހިއްކި ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން 1،603 އަކަފޫޓާއި 2،633.93 އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ 60 ބިމެއް ބީލަމުގެ އުސޫލުން ގަތުމުގެ ފުރުސަތު މިދިޔަ މަހުގެ 27 ގައި ހުޅުވާލިއިރު ކޮންމެ ރަށެއްގެ މީހަކަށް ވެސް ބިން ގަތުމުގެ ފުރުސަތު އޮތެވެ. އެކަަމަކު އެ […]

Read More
maldives-president-Ibrahim-Muhammad-Solih

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ގުޅީފަޅު، ހުޅުމާލެ ނޫން އެހެން ފަޅުތަކުން ވެސް ގޯތި ދެއްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ.

ބިމާ ބެހޭ ބަހުސްތައް މީސް މީޑިޔާގައި ހިނގަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޯތި މި ސަރުކާރުން ދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން މިއަދު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްވައިފި އެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން 60 ގޯތި ވިއްކަން ހުޅުވާލުމާއެކު ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވަނިކޮށް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ގޯތި ގެދޮރުގެ މައްސަލައަކީ މި ސަރުކާރުން ހައްލު ހޯދައިދޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭގައި […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com