ބޮޑެތި ބާރު ތަކުން ކުދި ޤައުމުތަކަށް ވަދެގަންނަނީ މިފަދަ ނަންފިލާގަޑުތައް ބޭނުން ކޮށްގެން: އުމަރު

ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އިންޑިޔާގެ އުގަށްވެސް އަދި ޗައިނާގެ އުގަށްވެސް ނުވެއްޓި ‘ނިއުޓްރަލް’ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުން ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އަދި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ޢުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ފައިދާވާނީ އެއްވެސް ޤައުމަކާ ޖެހިނުގަނެ ތިބުން ކަމަށް ވެެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އިންޑިޔާ އާއި ޗައިނާ ގެ ކޯޅުމުގެ ތެރެއަށް ނުވަދެ ތިބުމަކީ ސަލާމަތީ ގޮތުންނާ އިޤްތިސާދީ ގޮތުންވެސް ދިވެހިންނަށް […]

Read More

އައްޑޫގައި 700 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް ހުޅުވައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި 700 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. މަސްދިޖު އިބްރާހިމް ހުޅުއްވައިދެއްވީ މިރޭ އިޝާ ނަމާދުގެ ކުރިން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. މި މިސްކިތަކީ ހިތަދޫގެ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ބިނާކޮށްފައިވާ މިސްކިތެކެވެ. ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ސަރަހައްދުގައި ހުރި މިސްކިތަކީ މިހާރު އައްޑޫގައި ހުރި އެންމެ ރީތި އެއް މިސްކިތްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ.  

Read More

އިންޑިއާ ފުލުހުންނަށް ރާއްޖޭގައި ތިބެވޭނެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިފި!

އިންޑިއާގެ ސަރުދާރު ވައްލާބާއި ޕަޓޭލް ނެޝަނަލް ޕޮލިސް އެކަޑަމީއާ ދެމެދު ހެދި އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، މިއަދު ސޮއި ކުރި އެއްބަސްވުމަކީ އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކުރެވުނު އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމާއި، އިލްމީ އަދި ރިސާޗްގެ ބޭނުމަށް ފެކަލްޓީތަކާއި ރިސޯސް މީހުން ބަދަލުކުރުމުގެ ދާއިރާއިން […]

Read More

އިންޑިއާގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު އައްޑޫއަށް، ދެ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއި ކުރާނެ

އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. އެސް ޖައިޝަންކަރު މިރޭ އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވާ ތިން ވަނަ ރަސްމީ ދަތުރުގައި އިންޑިއާއިން ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިރޭ 7:15 ގައި ކަމަށެވެ. މިއީ މިނިސްޓަރު ކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ޖައިޝަންކަރު އައްޑުއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ޖައިޝަންކަރު ވަނީ މީގެ އެތައް ފަހަރަކު […]

Read More

އައްޑޫގެ ހާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް – މޫނު ނިވާކޮށްގެން ފިހާރަކަށްވަދެ ވަޅިން ބިރުދައްކައި ފޭރެނީ

އައްޑޫގައި ފިހާރަކަށް މޫނު ނިވާކޮށްގެން ހުރި މީހަކު ވަދެ ވަޅިން ބިރުދައްކައި ފޭރިއްޖެ އެވެ. ޖުއްބާއަކާއިއެކު ފޮތިގަނޑަކުން މުޅި މޫނު ނިވާކޮށްގެން ހުރި އޭނާ ފުރަތަމަވެސް ފިހާރައަށްވަަދެ އެތަނުގައި ތިބި ދެ އަންހެން ކުދިންނަށް ވަޅިން އިޝާރާތްކޮށް ދުރަށް ޖެހުމަށް ބުނެއެވެ. އަދި އެ ކުދިން ދުރަށް ދިއުމުން ވަތްގަނޑުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުފިޔާ ހިފައިގެން އޭނާ އަވަސް އަވަހަށް ނިކުމެގެންދާތަން ފެނެއެވެ. ފުޓޭޖުން ފެންނަ ގޮތުން އެވަގުތު އެތަނުގައި ތިބި ދެކުދިންވެސް ބިރުން އުޅޭ މަންޒަރު ފެނެއެވެ. […]

Read More

ކުނިން ހަކަތަ އުފައްދާ ޕްލާންޓެއް އައްޑޫގައި

ކުނި އަންދައިގެން ހަކަތަ އުފައްދާ ޕްލާންޓެއް އައްޑޫގައި ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަލީ ސޯލިހު ވިދާޅުވީ އެ މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށްގެންދާ އައްޑޫ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ފެސިލިޓީގައި ގާއިމު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ވޭސްޓް ޓު އެނާޖީ ޕްލާންޓް” އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ޕްލާންޓް ޑިޒައިންކޮށް އުފައްދާފައިވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަމަށާއި މިއީ ދުވާލަކު 50 ޓަނުގެ ކުނި އަންދައިގެން ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ޑިޒައިން ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް […]

Read More

އައްޑޫ ރުއްތައް ކަނޑާލި މައްސަލަ އާއި ވިލިމާލެ ހޭޅިފަށުން ގަސްކެނޑި މައްސަލަ ބަލަނީ

އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑްގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއްތަކެއް ކެނޑި މައްސަލައިގެ އިތުރުން ވިލިމާލެ ހޭޅިފަށުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތައްކެއް ކެނޑި މައްސަލަ އެންވަޔަރުމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ)އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. އައްޑޫއިން ކަނޑާލި ރުއްތަކުގެ އަދަދު 50 އަށް އަރަ އެވެ. އެ ރުއްތައް ނެގި ސަބަބެއް ކަމަށް ކައުންސިލުން މީގެ ކުރިން ބުނެފައި ވަނީ އެ ރުއްތަކަކީ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ރުއްތަކެއް ކަމަށް ވެފައި، ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުގައި ލިންކް ރޯޑް އަނދިރިވެ، އަދި ރުއްތަކުގެ […]

Read More

އައްޑު އަށް އާދަޔާ ހިލާފަށް ހޫނުގަދަވެ، ހިތަދޫގެ ކުޅިން މަސްތައް މަރުވަނީ!

އައްޑު އަށް މިދިޔަ ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހު އާދަޔާ ހިލާފަށް ހޫނު ގަދަވެ، ހިތަދޫގެ ބައެއް ކުޅިތަކުން މަސްތައް މަރުވާން ފަށައިފި އެވެ. ހިތަދޫގެ ބަޔަކު އިއްޔެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމު ކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި، އެ ރަށުގައި ހުންނަ އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ވަށައިގެން އޮންނަ އާރިކުޅީގެ ބައެއް މަސްތައް މަރުވެ، ފެނުން މައްޗަށް ވަނީ އަރައިފަ އެވެ. އެއީ ފެހެލަ ކުޅިއާ ގުޅިފައިވާ ބޮޑެތި މަސްތައް ވެސް އުޅޭ ކުޅިއެކެވެ. ހިތަދޫ މޫލެކެނޑި […]

Read More

ކްރޫޒިން ޓޫރިޒަމް؛ އައްޑޫ އާ ގުޅޭ، ކުރަން ރަނގަޅު ފަތުރުވެރިކަމެއް

އައްޑޫގައޮި ބަނދަރުކޮށްފައި ހުރި ކްރޫޒް ޝިޕްތަކެއް. ފޮޓޯ/ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އައްޑު އަށް އަންނަ ކްރޫޒް ޝިޕްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވާން ފަށައިފަ އެވެ. މިއީ އައްޑޫގެ ޓޫރިޒަމާއި އިގުތިސާދަށް ވެސް ލިބޭނެ ކުރިއެރުމެކެވެ. މަންޒަރު މިހާރު ފެންނަ ގޮތަށް ބަލާ އިރު، ކްރޫޒިން ޓޫރިމަކީ އައްޑު އަށް ކުރިމަގު އޮތް ކަމަކަށް ވާނެ އެވެ. ޓޫރިސްޓުންނަށް ޓޫރިޒަމްގެ ތެރެއިން ހިދުމަތް ދެވޭ އެއް ދާއިރާ ކަމަށްވާ ކްރޫޒިން ޓޫ ޓޫރިޒަމް އައްޑޫގައި ފުޅާކުރުމުގެ ވާހަކަތަކެއް […]

Read More

އައްޑޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނު ދުނިޔޭގެ ހަނދާނީ ބިނާތަކުގެ ލިސްޓަށް

ދުނިޔޭގެ ހަނދާނީ ބިނާތައް ނުވަތަ ވޯލްޑް މޮނިއުމަންޓް ފަންޑުގެ ވޮޗް ލިސްޓުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނު ހިމެނިއްޖެ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ހަނދާނީ ބިނާތަކުގެ ލިސްޓަކީ ދުނިޔޭގެ ގަދީމީ އާސާރުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމާއަތެކެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ، މީދޫގައި ހުންނަ ކޯގަންނަ ގަބުރުސްތާނަކީ އެ ރަށުގައި ފުރަތަމަ އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކޮށްގެން ތިބި މުސްލިމުން މަރުވުމުން އެމީހުން ވަޅުލާފައިވާ ތަނެކެވެ. އެއީ މީގެ 900 އަހަރު ކުރިން […]

Read More

އައްޑުގެ ކުކުޅު ފާމުން ކުކުޅެއް ވިއްކަނީ 65ރުފިޔާ އަށް

އައްޑޫގެ ފާމުގައި 5،000 ކުކުޅު ބޮޑުކޮށްފައި ވާއިރު، އަގަކީ 65ރ.     އައްޑޫގައި ކުކުޅު އާލާކޮށް، އޭގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ގާއިމްކުރި ‘ޕޯލްޓްރީ ފާމް’ އިން ބޮޑުކުރި ކުކުޅުތައް ވިއްކަން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ. މިއީ ކުކުޅުގެ ބިސް ވިއްސައިގެން މިހާ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މިކަން އައްޑޫގައި ފެށި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.   އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން އެ ރަށުގައި ކުކުޅު ގެންގުޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތު ހޯދީ ހިތަދޫގެ ބީޓެކް ކުންފުނިންނެވެ. ވޭތުވެދިޔަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި […]

Read More

އައްޑޫ ގެސްޓްހައުސްތަކުން ބޭނުމީ ބިކިނީ ބީޗެއް – ބޮޑު ނުބައި ކަމެއް ފެށި އާއްމު ވަނީ!

އައްޑޫ ސިޓީގެ ގެސްޓުހައުސް ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވަން ބޭނުން ވަނީ ފަތުރުވެރިންނަށް ހާއްސަ “ބިކިނީ ބީޗެއް” ކަމަށް އައްޑޫގެ ގެސްޓުހައުސްތަކުން ބުނެފި އެވެ. ސ. ހިތަދޫގައި ހުންނަ ގެސްޓަހައުސް އެއް ކަމަށްވާ ޕެބަލްސްގެ އޮޕަރޭޝަންސް މެނޭޖަރު މިންހާޖް ނަޒީރު ވިދާޅުވީ އައްޑޫގައި ބިކިނީ ބީޗެއް ނެތުމުން ވަރަށް ބޮޑު ދަތިތަކެއް ދިމާވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބީޗެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން މޫދު ކުޅިވަރުތައް ބޭއްވުމަށް ވެސް އުނދަގޫތަކާއި ދިމާވާ ކަމަށެވެ. މިވާހަކަ އަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ރާއްޖޭގެ ދީނީ ދަންނަބޭކަލަކު […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com