282،755 މީހުންނަށް ވޯޓު ލެވޭ، ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި!

މިއަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމު ކޮށްފި އެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ދެ ވަނަ ބުރު ބާއްވަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ އޮންނާނީ އެ މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ 282،755 މީހުން އެބަތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ހިމެނެނީ 144،408 ފިރިހެނުންނާއި 138،347 އަންހެނުންނެވެ. މިއަދު އާންމުކޮށްފައިވަނީ ވަގުތީ ވޯޓާސް […]

Read More
Addu Shareef

ރައީސް ޔާމީންގެ ކެންޑިޑެސީއާމެދު އީސީން ގޮތެއް ނިންމަންވެއްޖެ: ޝަރީފް

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑެސީއާމެދު އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ވަކިގޮތެއް ނިންމަންވެއްޖެކަމަށް އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ކެންޑިޑެސީ އާމެދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވީހާވެސް އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ޕީޕީއެމަށްވެސް ކުރިއަށްދެވޭނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ކެންޑިޑެސީއާމެދު އީސީން ވަކިގޮތެއް ނިންމައިގެން ކަމަށެވެ. ޝަރުއީ ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ފަރާތެއްގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު މަރުހަލާގައި ކުރިއަށްދާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތި […]

Read More

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިމާރާތް އެޅުމަށް ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް ދެނީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިމާރާތް އެޅުމަށް ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް އެބަދާ ކަމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޥަންގެ މެމްބަރު އިސްމާއިލް ހަބީބު އައުޓްރީޗަށް ވިދާޅުވީ، މުސްތަޤުބަލުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ހުންނާނީ ހުޅުމާލޭގައި ކަމަށާއި އެކަން ފައިނަލްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިމާރާތް އެޅުމަށް ބިން ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެޗްޑީސީ އާއި އެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިޔަށްދާ ކަމަށާއި، އަދި ވަކި ބިމެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާކަމަށެވެ. […]

Read More

ސިޔާސީ ޕާޓީތަަކަށް 32 މިލިއަން ރުފިޔާ، ކޮރަޕްޝަންގެ މަގުން ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ދޫކޮށްފި!

ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކަށް ދައުލަތުގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން 32.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ނިންމައިިފި އެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު ވިދާޅުވީ ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ގާނޫނުގައި ބުނާ ތާރީހަށް ޕާޓީ ތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އެކަން ގާނޫނުގައި ބުނާ ތާރީހަށް ކުރެވޭނީ ޕާޓީ ތަކުން ފޮނުވަންޖެހޭ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަވަހަށް ފޮނުވުމުން ކަމުގައި ވިދާޅުވި އެވެ. ފުއާދު ވިދާޅުވީ ފައިސާ ލިބޭ ހަތަރު ޕާޓީގެ ތެރެއިން ބައެއް ޕާޓީ […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com