އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓް އަދި އާމްދަނީ އިތުރު

މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން މުދާ އިމްޕޯޓު ކުރި މިންވަރާއި އެކްސްޕޯޓު ކުރި މިންވަރު އަދި ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ނެރުނު މާޗު މަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހު ރާއްޖެ އަށް އިމްޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ 3.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ކަމަށްވާއިރު މިއަހަރުގެ އެ މުއްދަތުގައި އިމްޕޯޓު ކުރި މުދަލުގެ އަގު ވަނީ 4.3 ބިލިއަނަށް […]

Read More

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދު ޑީފްލޭޝަނާ ދިމާލަށް – ހައްލަކީ ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުން

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދު ހުރީ ޑީފްލޭޝަންއާ ދިމާލަށް ކަމަށާއި މިއީ އިންފްލޭޝަނަށްވުރެ ނުރައްކާ ގޮތެއް ކަމަށް ދިވެހި އިގްތިސޯދީ އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާ މިނިވަން ވުޒާރާ، ނޭޝަނަލް ސްޓްރެޓެޖީ ފޯ ދަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް (އެންއެސްޑީސީ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން 2020 އިން 2021 އަށް އެއް އަހަރު ދުވަހަށް ބަލާނަމަ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ހުރީ 0.54 ޕަސެންޓުގަ އެވެ. މިއީ ވަރަށް ނުރައްކާ ހިސާބެކެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ކުރީ ދެ […]

Read More

ފެލިވަރާއި ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް އަދި އިތުރު 9 ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަރުހަލާ ފަށައިފި

އުވާލާނެ ކަމަށް މިދިޔަ އަހަރު އިއުލާނުކުރި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް މިހާރު އޮތީ އުވާލުމުގެ މަރުހަލާގައި ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ 31 ކުންފުނި އޮންނަ އިރު އޭގެ ތެރެއިން ނުވަ ކުންފުންޏެއް އުވާލަން ނިންމިކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އުވާލަން ނިންމައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރި ލިކުއިޑޭޝަން ލިސްޓުގައި އޮތް ނުވަ ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި މަސް ބަންދުކުރާ ކާރުހާނާ ހުންނަ ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް […]

Read More

ޢަރަބި ޤައުމުތަކުގެ އިގްތިސޯދު – ހީނުކުރާހާ ތަނަވަސް

ފާގަތިކަމާއި ތަނަވަސްކަމުގެ މިންގަނޑުން ބަލާއިރު 2021ވަނަ އަހަރު ޢަރަބި ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އެއްވަނަ ލިބިފައި ވަނީ އެކުވެރި ޢަރަބި އިމާރާތަށެވެ. ދެވަނަ ލިބިފައި ވަނީ ޤަޠަރަށެވެ. މި މިންގަނޑަކީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލިގަޓަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން ބޭނުންކުރާ މިންގަނޑެކެވެ. މި މިންގަނޑުން ބަލާއިރު ޢަރަބި ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ދަށަށް ގޮސްފައި ވަނީ ޔަމަނެވެ. މި މިންގަނޑު ކަނޑައަޅަނީ އެތައް ބަހާތަކަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޤައުމުގެ މުއްސަނދިކަމާއި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއާއި މަޢީޝަތާއި ތަޢުލީމާއި ޞިއްޙަތުގެ ފެންވަރާއި ފަރްދީ ފާގަތިކަމާއި…

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com