އެމެރިކާގެ ސެނެޓުގެ 1 ވޯޓުގެ ތަފާތުން ކޮވިޑުގެ އެމެޖެންސީ ހާލަތު އުވާލައިފި!

ދެ އަހަރު ފުރެމުންދާ ކޮވިޑުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އެމެރިކާގެ ސެނެޓުން އުވާލައިފިއެވެ. އެމެރިކާގެ ސެނެޓުގައި ނެގުނު ވޯޓަކުން މި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލީ48 ވޯޓު ލިބިގެންނެވެ. އިދިކޮޅަށް47 ވޯޓު ލިބުނެވެ. މިވޯޓާ ހަމަޔަށް ދިއުމުގެ ކުރިންވެސް ކުޑަ ކުދިން ސްކޫލްތަކުގައި މާސްކު އެޅުވުން ފަދަ ގިނަ ކަންތައް އެމެރިކާގައި ހުއްޓެމުންދިޔައެވެ. އެމެރިކާގައި ސިޔާސީ ފިކުރު ބެހިގެން ދާ ގޮތުން ޑިމްކްރެޓިކް ޕާޓީ އިން ތާއީދު ކުރަނީ ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ދެމެހެއްޓުަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުރީގެ […]

Read More

އިންޑިއާ އަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން އެމެރިކާއިން ވިސްނަންފަށައިފި

ރަޝިއާ އިން ހަތިޔާރު ގަންނާތީ އިންޑިއާ އަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން އެމެރިކާއިން ވިސްނަންފަށައިފި ކަމަށް އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން ކޮންގްރެސްގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރަޝިއާ އިން ޔޫކްރޭނަށް ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތައް ގާތްގަނޑަކަށް މުޅި ދުނިޔެ އިން ކުށްވެރި ކުރަމުން ގެންދާއިރު ވެސް އިންޑިއާ އިން އެކަމުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ. އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އޮފިޝަލަކު އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ވިދާޅުވީ ރަޝިއާގެ ހަތިޔާރުތައް އިންޑިއާ އިން ގަންނަނަމަ އިންޑިއާ އާއި ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ […]

Read More

އެމެރިކާއިން ހިފަހައްޓާފައިވާ އަފްޢާނިސްތާނުގެ ފައިސާ ވަގުތުން ދޫކުރުމަށް ޗައިނާ އިން ގޮވާލައިފި!

އެމެރިކާ އިން ހިފަހައްޓާފައިވާ އަފްޢާނިސްތާނުގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ7.1 ބިލިއަން ޑޮލަރު ޝަރުތަކާ ނުލާ އެއްކޮށް ދޫކޮށްލަން ޗައިނާއިން ގޮވާލައިފި އެވެ. އެމެރިކާއިން މި ފައިސާތައް ހިފަހައްޓާފައިވަނީ އެމެރިކާ ރައީސުގެ ގަރާރަކުންނެވެ. ވައިޓްހައުސް އިން ބުނަނީ މި ފައިސާތަކުން އެއްބައި9/11 ގެ ހަމަލާގައި އެމެރިކާއިން މަރުވީ މީހުންނަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަަމަށެވެ. އެމެރިކާއިން މިކަން މިގޮތަށް ނިންމުމުން ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބަޔަކަށް ހައިރާން ކަމެއް ލިބުނެވެ. އެއީ9/11 ގެ ހަމަލާ އަކީ އަފްޢާނިސްތާން ބަޔަކު ދިން ހަމަލާއެއް ނޫނެވެ. […]

Read More

އެމެރިކާގަ ހަރު އުމުރުގެ މީހުން މަރުވާ ނިސްބަތް 40% އިތުރުވެއްޖެ. ޝައްކު ކުރެވެނީ ވެކްސިނަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ތަފާސް ހިސާބު ދައްކާ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭން ހަރު އުމުރުގެ މީހުން އާދަޔާ ޙިލާފަށް އިތުރު ވެއްޖެއެވެ. އެމެރިކާގެ ސީޑީސީ އިން އާއްމު ކުރި މި ހިސާބުން އެނގެނީ އުމުރުން 18 އާ 49 އަހަރާ ދޭތެރޭ މީހުން އާއްމު ކޮށް މަރުވާ ނިސްބަތަށް ވުރެ 40% އިތުރަށް މަރުވެފައި ވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަރުވެފައި ވަނީ ކޮވިޑު ބަލީގައި ނޫން ކަން ވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މި ތަފާސް ހިސާބު އަޅުވާ…

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com