އެސްޓީއޯ ގެ ހިއްސާއަކަށް 77 ރުފިޔާ ބަހަން ބޯޑުން ނިންމައިފި

އެސްޓީއޯގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް 77 ރުފިޔާ ބަހަން އެ ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި އެވެ. އެސްޓީއޯ އިން މިދިޔަ އަހަރު އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދަރުންނަށް ބެހީ ހިއްސާ އަކަށް 65 ރުފިޔާ އެވެ. އެހެންކަމުން މިއަހަރު ބެހުމަށް ބޯޑުން ނިންމާފައި މިވަނީ 12 ރުފިޔާ އިތުރު އަދަދެކެވެ. އެސްޓީއޯ 2021 ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާ އިން ހިއްސާއަކަށް ބަހާފައިވަނީ 60 ރުފިޔާ އެވެ. އެސްޓީއޯގެ މިދިޔަ […]

Read More

ގޮދަން އުފައްދާ ކާރުހާނާ ތަރައްގީކުރަނީ ކުޅުދުއްފުށީގައި

އެސް.ޓީ.އޯއިން ތަރައްގީކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ގޮދަންފުށް ކާރުޚާނާ އަޅާނީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައިކަމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޙުސެއިން އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުސައިން އަމްރު ވިދާޅުވީ ގޮދަންފުށް އުފައްދާ ފެކްޓްރީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ގާއިމްކުރުމަށް ނިންމި އެއް ސަބަބަކީ އެރަށަކީ އުތުރުގެ ވިޔަފާރީގެ މައި ހަބަށްވުންކަމަށެވެ. އަދި އެ ސަރަޙައްދަކީ އެފަދަ ކާރުޚާނާއެއް ހިންގުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ސަރަޙައްދުކަމަށާއި މިކަމުގެ ސަބަބުން އެ ސިޓީއަށާއި އެ ސަރަޙައްދަށްވެސް ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދީގޮތުން އެތައް ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އަމްރު […]

Read More

ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއްގެ އަގު 14 ރުފިޔާއަށް އަރައިފި

ޔޫކްރޭންގެ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު އުފުލުމުން، އެސްޓީއޯއިން ތެޔޮ ވިއްކާ އަގު ބޮޑުކޮށްފިއެވެ. އެސްޓީއޯއިން  ބުނީ، މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ރަޝިއާ އާއި ޔޫކްރޭންގެ ހަނގުރާމަ ފެށީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި އުފުލެމުން ދަނިކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން، ތެލުގެ އަގު މައްޗަށްދާ ނިސްބަތް މިހާރު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ ސްޓޭޝަންތަކުން ތެޔޮ ލިބޭނީ ތަފާތު އަގެއްގައި ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުންޏެވެ. […]

Read More

އެސްޓީއޯއިން 10 ބިލިއަންގެ ފައިދާ ނެރެފި

ދައުލަތުން ބޮޑު ސަބްސިޑީތަކާ އިނާޔަތް ދީގެން ހިންގާ ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިި އެސްޓީއޯ އިން  ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ 10 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރުވައިފި އެވެ. އެސްޓީއޯއިން މިއަދު އާންމުކުރި އެ ކުންފުނީގެ އޮޑިޓު ނުކުރާ ފަހު ކުއާޓާ ރިޕޯޓު ދައްކާ ގޮތުން، މިދިޔަ އަހަރު އެ ކުންފުންޏަށް އާމްދަނީއަށް 10.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 7.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނީ ތެޔޮ ވިއްކައިގެނެވެ. އެ ނޫން މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބުނީ […]

Read More

އެސްޓީއޯ ހޯލްސޭލް ސެންޓަރު، އެގްރިސެންޓަރު ހުންނަ ތަނަށް ބަދަލުކޮށްފި

އެސްޓީއޯ ހޯލްސޭލް ސެންޓަރު، އެގްރިސެންޓަރު ހުންނަ ތަނަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. އެސްޓީއޯއިން ބުނެފައިވަނީ އެސްޓީއޯގެ ހޯލްސޭލް ސެންޓަރުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް މިއަދުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ހަވީރީ ހިނގުމުގައި ހުންނަ އެގްރިސެންޓަރުން ކަމަށެވެ. Announcement 📢 We have moved our Wholesale Center operations to STO Agricenter effective today | 8th January 2021 ✅ This change will not affect our agricenter operations pic.twitter.com/Hp5GNC2eZI — STO (@stoplc) January 8, 2022 […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com