އާދަޔާހިލާފު ބޮޑު ހިބަރެއް؛ ރަށަށް ގެންދަން ޖެހުނީ ކަފު ޖަހައިގެން

ށ. ފުނަދޫ މަސްވެރިޔާ ހުސެން ވަހީދު ފަރުމަހަށް ދާތާ 37 އަހަރުވީ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ މަސްވެރިކަމުގެ ދިގު ހަޔާތުގައި، އެންމެ ބަރު، އެންމެ ބޮޑު މަހެއް ބޭނުނީ އިއްޔެ އެވެ. ބަރުދަނުގައި 308 ކިލޯ ހުރި އެ ހިބަރަކީ މިދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ބޭނި ކަމަށް ބެލެވޭ އެންމެ ބަރު ހިބަރެވެ. “އިއްޔެ މެންދުރު ފަހު އަޅުގަނޑު ދޯނީގައި އެކަނި މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ބޭނުނު ހިބަރެއް އެއީ. އެހާ ބަރުވުމުން، މަސް ދޯންޏަށް ނަގާކަށް […]

Read More

މިޔަރުވެސް ނިދާ ކަމާއި، ބައެއް ފަހަރު ލޯ ހުޅުވައިގެންވެސް ނިދާކަން ފަހުގެ ދިރާސާތަކުން ހޯދިއްޖެ

މިޔަރުވެސް ނިދާ ކަމާއި ބައެއް ފަހަރު ދެ ލޯ ހުޅުވައިގެންވެސް ނިދާ ކަން ފަހުގެ ހޯދުންތަކުން ހާމަވެއްޖެއެވެ. މިޔަރަކީ ނިދާ މަހެއް ކަމާއި މެދު ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އޮވެއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވެސްޓަރން އޮސްޓްރޭލިއާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދިރާސާތަކަކަށް ފަހު، ހޯދުނު ހޯދުންތަށްވަނީ ބައޮލޮޖީ ޓައިމްްސްގައި ޝާއިއުކޮށްފައެވެ. ދިރާސާ ކުރާ ޓީމުން މިޔަރުގެ މެޓަބޮލިކް ރޭޓާއި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރުވަނީ ވަޒަންކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ހޯދުނު ހޯދުންތަކުގެތެރޭގައި، މިޔަރަކީވެސް އަރާމުކުރާ މަހެއް ކަމާއި، ބައެއް […]

Read More

މަސްވެރިކަން ވެސް ބިދޭސީންގެ އަތްދަށަށް

ހިތާމައިގެ ކޮޅެއްނެތް! ދިވެހިންގެ ލޭނާރުވެސް ބިދޭސީންގެ އަތްދަށަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި އެކި ދާއިރާތަކުގައި ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރި ވެއެވެ. ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ދިވެހިންނަށް ވުރެ ބޮޑަށް ބިދޭސީން އިސްކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް އަނެއްބައި މަސައްކަތް ތަކަކީ، އެކަމުގައި މުޅީން ދިވެހިން އުޅެން ޖެހޭނެކަމަށް އަހަރެމެންގެ ޟަމީރު ޤަބޫލުކުރާ ސިނާއަތްތަކެވެ. އެފަދަ ލިސްޓެއް ހަދައިފިނަމަ އެންމެ ކުރީގައި ކިޔޭނީ ދިވެހިންގެ ލޭނާރު ކަމުގައިވާ މަސްވެރިކަމުގެ ވާހަކައެވެ. ދިވެހި މަސްދޯނިފަހަރު ތަކުގައި ބިދޭސީން މަހަށް ގެންދިއުމަކީ ގާނޫނާ ހިލާފު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް […]

Read More

ބޯވަ އާލާކޮށްގެން އޭގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އުފައްދާ ފުރަތަމަ ފާމް އަންނަ އަހަރު ސްޕޭންގައި ހުޅުވަނީ

ވިޔަފާރި އުސޫލުން ބޯވަ އާލާކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ދުނިޔޭގައި އުފައްދާ ފުރަތަމަ ވިޔަފާރި އަންނަ އަހަރު ހުޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ. ސީފުޑަށް އޮތް ޑިމާންޑު އިތުރުވަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ބޯވަ އާލާކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ސްޕެއިންގެ ކުންފުންޏަކުންނެވެ. މި ވިޔަފާރި ފެށުމަށް އިންވެސްޓުކުރަމުންދަނީ ސްޕެއިންގެ ބޮޑު ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ނުއޭވާ ޕެސްކަނޯވާއިންނެވެ. އެކުންފުނިން މިހާތަނަށް ވަނީ މި ވިޔަފާރި ފެށުމަށް 74 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓުކޮށްފައެވެ. އެކުންފުނީގެ އެގްރިކަލްޗަރ ޑައިރެކްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއީ ދުނިޔޭގެ […]

Read More

މަސްވެރިން ބޭރު ކަނޑަށް ނުކުންނަނީ ތުރާކުނުން ޝޮޕިންގް ކޮށްގެން

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގައި އޮންނަ ހއ. ތުރާކުނަކީ 25.8 ހެކްޓަރުގެ ބިން އޮންނަ، އަބާދީގައި 418 މީހުންގެ ރަށެކެވެ. ތުރާކުނުގެ އެންމެ ހާއްސަ އެއް ކަމަކީ، އެރަށުގައި 80 އަހަރު ވެފައިވާ މިސްކިތަކާއި، 80 އަހަރު ވެފައިވާ، ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ނިކަގަހެއް ހުރުމެވެ. ނަމަވެސް މަސްވެރި އޮންލައިންއަށް ޝައުގުވެރިކަން އުފެދުނީ އެރަށުގައި ވަކި ހާއްސަ މަސްވެރިކަމެއް ކުރޭތޯ ބެލުމަށެވެ. އެގޮތުން ތުރާކުނު ކައުންސިކްގެ ރައީސް އަލީ އަބްދުއް ލަތީފްއާ ވާހަކަ ދައްކާލުމުން އެނގުނީ، ތުރާކުނު އޮންނަނީ އެންމެ […]

Read More

މިފްކޯގެ މަސް ބޯޓުތަކަށް ޑެކްކްރޫއިން ހޯދަނީ، މުސާރަ މަހަކު 10040 ރުފިޔާ

  މިފްކޯގެ މަސް ބޯޓުތަކަށް 19 ޑެކްކްރޫވއިން ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް، މިފްކޯއިން ބުނީ އެކުންފުނީގެ ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ ފްލީޓަށް 10 ޑެކްކުރޫވ އަދި ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ ފްލީޓަށް 9 ޑެކްކުރޫވ އިން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. މި މަޤާމުގެ މުސާރައަކީ މަހަކު 10040 ރުފިޔާއެވެ. ވަޒީފާގެ ޝަރުތުތަކަކީ ގިނަވަގުތު މަސައްކަތް ކުރެވޭ ސިއްހަތު ރަނގަޅު ފަރާތެއްކަމުގައިވުމެވެ. މި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ ބޯޓުފަހަރުގެ ޑިއުޓީ އަދާކުރުމެވެ. އަދި ގަންނަ މަސް […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com