ފޭކް ޑޮލަރު ކަން ނޭނގި ގިނަ ބަޔަކު ޑޮލަރު ގަންނަނީ

ނޫޓު އަތަށް ނެގުމަށްފަހު އަހަރެން އިނގިލި ކާއްތާލީ އެމެރިކާގެ ފައުންޑިން ފާދާ ބެންޖަމިން ފްރޭންކްލިންގެ ކޮނޑުގަ އެވެ. ފްރޭންކްލިންގެ ކޮނޑުގައި އޮތް ކޯޓުގެ އެއްވެސް ކުރަކިކަމެއް މި ސަތޭކަ ޑޮލަރުގެ ނޫޓަކުން ފާހަގައެއްނުވެ އެވެ. މޫނާ ދިމާލުން ފެންނަ އޮފު ކަމެއް ނެތުމުގެ އިތުރުން މޫނުމަތީގެ ކުލަ ވެސް ކަޅެވެ. ޔަގީނުން ވެސް މިއީ ފޭކު ޑޮލަރު ނޫޓެވެ. “މި ދުވަސްކޮޅު މި އަންނަނީ 100 ޑޮލަރުގެ މައްސަލަތައް. އެހާ ކޮމްޕްލެކްސް އެއްނޫން މި. އެކަމަކު އަނެއްހެން […]

Read More

ރައީސް ނަޝީދު ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ “ހަސަން ކުރުސީ” ގެލާދީނީ ވާހަކަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅާއިފި.

ޓުވިޓާގައި “ހަސަން ކުރުސީ”ގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކުން އިސްލާމްދީނުގެ ބައެއް ހުކުމްތަކާއި އިސްލާމް ދީނުގައިވާ ބައެއް ކަންކަމަށް ފާޅުގައި ގޮންޖަހާ ފުރައްސާރަކޮށް ދީނާ ހިލާފު ކަންކަން އާންމު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާތީ އެ މައްސަލަ ގިނަ އަދަދެއްގެ އިލްމުވެރިން ހިމެނޭ ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދުން ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ދީނީ އިލްމުވެރިން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ރައްޔިތުންގެ އިއްތިހާދުން މިއަދު ފުލުހަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ހަސަން ކުރުސީގެ ނަމުގައި ޓުވީޓާގައި ހިންގަމުން އަންނަ އެކައުންޓަކީ އިސްލާމް […]

Read More

ޑްރަގް ހޮޓާ ހިންގާ ވާހަކަ؟ ކަމުގެ ސީރިއަސްކަމާއި، ވެފައިވާ އިހުމާލުގެ ބޮޑުކަން ވިސްނޭތަ؟

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފާއިތިވެދިޔަ 30 ވަރަކަ އަހަރު ދުވަހުގެ ކުރިމަތިވި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ވަބާއަކި މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކާތެރި ވަބާކަމީ އެއްވެސް ދެމީހަކަށް މިއަދު ދެބަސް ވެވެން އޮތް ހަގީގަތެއް ނޫނެވެ. އަދި މިއީ މިކަން ޔަގީން ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، މިއަދު ވަކި ތަފާސް ހިސާބަކަށް ބޭނުން ނުވާ މިންވަރަށް ކަށަވަރުވެ ޔަގީންވާން އޮތް ކަމަކަށް ވިނަމަވެސް، ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކާ ކުރިމަތިވެފައި އޮތް މިންވަރާއި، އަދި މި ނުރައްކާތެރި ވަބާގެ އަވާގައި ޒުވާނުން ޖެހި، އެއަށް ދެވި ހިފާފައިވާ މިންވަރު މިއަދު […]

Read More

ފުލުހުންނަށް ވުރެ ކުށްވެރިންގެ ބާރު ގަދަވެއްޖެ: އުމަރު ވިދާޅުވަނީ “ހައްލަކީ އުމަރު” ކަމަށް

ފުލުހުންނަށް ވުރެ ކުށްވެރިންގެ ބާރު ގަދަވެފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އުމަރު މިހެން ވިދާޅުވީ އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހު ނ. މިލަދޫ ޕޮލިސް ޑެސްކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހެއްގެ ސައިކަލްގައި ރޯކޮށްލުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އުމަރު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ނ.މިލަދޫ މުޝްތަރީ ގޭގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލުމުން މުޅި ގެ އަނދައިގެންދިޔަ ކަމަށާއި އޭގެ ދެމަސް ފަހުން، ރޭ ހަމަ އެރަށު ފުލުހެއްގެ ސައިކަލެއްގައި ރޯކޮށްލާފައިވާ […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com