ރޮނާލްޑޯ ސައުދީން ޑީޕޯޓުކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅަނީ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން، އެ ގައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ ލީގުގައި ކުޅޭ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޑީޕޯޓުކޮށްލުމަށް ގޮވައިލައި، އެ ގައުމުގެ ޕަބްލިކް މިނިސްޓްރީއަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށް، ސައުދީ ވަކީލެއް ކަމުގައިވާ ނޫފް ބިން އަހްމަދު ބުނެފިއެވެ. ރޮނާލްޑޯ ޑީޕޯޓުކޮށްލުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެކަން ނޫފް ބިން އަހްމަދު ހާމަކޮށްފައި މިވަނީ، މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ސައުދީ ލީގުގައި، ރޮނާލްޑޯގެ އަލް ނަސްރު، އަލް ހިލާލް އަތުން ބަލިވި މެޗުގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތަކަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން އެ މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ ވަނީ، އަލް […]

Read More

އާބާދީގެ އުފާވެރިކަން ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގައި ސައުދީ އޮތީ 25 ވަނައިގައި

މި ރޭންކިންގައި ފިންލެންޑް ވަނީ ޖެހިޖެހިގެން ފަސް ވަނަ އަހަރު އެއްވަނަ ހޯދައިފަ މި ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮތް އަރަބި ގައުމަކީ ބަހްރެއިން އިރާޤާއި އީރާނާއި ޔަމަން އޮތީ 107، 110 އަދި 132 ވަނައިގަ ދުނިޔޭގެ އުފާވެރިކަމުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2022 ގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ދުނިޔޭގެ 25 ވަނައިގައި ހިމެނި، މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ އެއް ދަރަޖަ ކުރިއަށް ޖެހިލާފައިވާ ކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ދައުލަތުގެ ނިއުސް އެޖެންސީ (އެސްޕީއޭ) އިން ބުރާސްފަތި […]

Read More

ތެލަށް ޖެހިފައިވާ ލަންކާ އަށް ސައުދީ ޙާރިޖީ ވަޒީރު ކުއްލި ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފި.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަމީރު ފައިސަލް ބިން ފަރުހާން ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި އިއްޔެ ސްރީ ލަންކާއަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ. މިއީ ފައިސަލް ރަސްމީ ގޮތުން ލަންކާއަށް ކުރައްވި ފުރަތަމަ ދަތުރެވެ. ސައުދީގެ ޙާރިޖީ ވަޒީރު ލަންކާއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ދެންނެވީ ލަންކާގެ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރު އަލީ ސާބިރާއި ސައުދީއިން ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ އެމްބެސަޑަރު އަބްދުއްނާސިރު އަލްހާތިމީ އެވެ. ލަންކާގެ ނޫސްތަކުން ބުނީ ސައުދީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ ދަތުރުގައި ލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސާ […]

Read More

ސައުދީ އަރަބިޔާ އިން ކޮވިޑުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލައިފި

ސައުދީ އަރަބިޔާ އިން ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ގިނަ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލައިފިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގައުމަށް އެތެރެވާއިރު ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހަދަން ޖެހުމާ ކަރަންޓީނު ކުރުމާ ހަރަމް ފުޅުގައި ދުރު ދުރުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުމާ މާސްކު އެޅުންވެސް ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް ސައުދީ އަރަބިޔާ އިން މިހާރު އެ ގައުމަށް އެތެރެވާ ހުރިހާ އެންމެން ކޮވިޑު 19 ކަވަރު ކުރަ އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖެއް ނެގުން ޝަރުތު ކުރެއެވެ. ދުވާލަކު އެތައް ލައްކަ މީހުން ޒިޔާރަތް ކުރާ ސައުދީ […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com