ޑީއެޗްއެލް އިން ގެނައި ޕާރުސަލެއްގައި ކިލޯއެއްހާ ޑްރަގްސް: ދައުވާލިބުނު ތިން މީހުން ސަލާމަތްވެއްޖެ

ޑީއެޗްއެލް މެދުވެރިކޮށް ޕާރުސަލެއްގައި ފޮރުވައިގެން ކިލޯއެއްހާ ޑްރަގް އެތެރެކުރި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރި ތިން މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ޑީއެޗްއެލް މެދުވެރިކޮށް ގެނައި ޕާރުސަލެއްގައި ހުރި ބެޑްޝީޓްތަކެއްގައި ފޮރުވައިގެން 990 ގްރާމްގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި މައްސަލާގައި މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރުމުގެ ދައުވާ ދައުލަތުން އުފުލީ ތިން ދިވެއްސެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ އެތަކެއްޗާ ހަވާލުވި މީހާ އާއި އެ މީހާ ގާތު، އެތަކެއްޗާ […]

Read More

އިންޑިއާގެ ޑުރަގް ބޮޑު: އުޅެނީ ދިވެއްސަކާ އިނދެގެން، ކުށުގެ ރެކޯޑް އޮތަސް ހުރީ ދޫކޮށްލާފައި

ކަނޑުމަތީގައި ދިވެހި ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި އަތުލި ޑުރަގާއެކު ހައްޔަރުކުރި އިންޑިއާ މީހާއަކީ ދިވެއްސަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. އިތުރު ދެ މީހަކާ އެކު ސްމޭޝް ކޭއޭ ކްރިޝްޓަން ކުޓީ (37އ) ހައްޔަރުކުރީ ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެއަށް ޑުރަގް އެތެރެކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން، މި މަހު 14 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގަ އެވެ. އެ އޮޕަރޭޝަންގައި ކަނޑުމައްޗާއި މާލެ އަދި ހުޅުމާލެ ފޭސް އެކަކާއި ފޭސް […]

Read More

ޑްރަގް ހޮޓާ ހިންގާ ވާހަކަ؟ ކަމުގެ ސީރިއަސްކަމާއި، ވެފައިވާ އިހުމާލުގެ ބޮޑުކަން ވިސްނޭތަ؟

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފާއިތިވެދިޔަ 30 ވަރަކަ އަހަރު ދުވަހުގެ ކުރިމަތިވި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ވަބާއަކި މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކާތެރި ވަބާކަމީ އެއްވެސް ދެމީހަކަށް މިއަދު ދެބަސް ވެވެން އޮތް ހަގީގަތެއް ނޫނެވެ. އަދި މިއީ މިކަން ޔަގީން ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، މިއަދު ވަކި ތަފާސް ހިސާބަކަށް ބޭނުން ނުވާ މިންވަރަށް ކަށަވަރުވެ ޔަގީންވާން އޮތް ކަމަކަށް ވިނަމަވެސް، ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކާ ކުރިމަތިވެފައި އޮތް މިންވަރާއި، އަދި މި ނުރައްކާތެރި ވަބާގެ އަވާގައި ޒުވާނުން ޖެހި، އެއަށް ދެވި ހިފާފައިވާ މިންވަރު މިއަދު […]

Read More

ރާއްޖެ ޑްރަގް އެހެން ގައުމުތަކަށް ފަތުރާ ހަބަކަށް ބަދަލުވަނީ – އުމަރު

ކުރިއަށް އޮތް 15 އަހަރުތެރޭ މެކްސިކޯ ފަދަ މަސްތުވާތަކެތީގެ ކަންކަން ބޮއްސުންލާފައިވާ ފަދަ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ބަދަލުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އުމަރު ވިދާޅުވީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މި ސަރަހައްދުގެ ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް ހަބަކަށް ރާއްޖެ ބަދަލުވަމުންދާ މަންޒަރު ފެންނަމުންދާ ކަމަށާއި މިގޮތަށް މިކަން ކުރިއަށްދާނަމަ ކުރިއަށް 10 ނުވަތަ 15 ވަރަކަށް އަހަރުތެރޭ ރާއްޖެ މެކްސިކޯ ފަދަ ގައުމަކަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށެވެ. “މާނައަކީ ޑްރަގު ޑީލަރުންނާއި ބޮޑެތި ގޭންގުތަކޭ ލީޑުކުރާނީ، ސިޔާސީ […]

Read More
Maldives Police

މާލޭގައި ބަންދު ނުކުރެވި ތިން ޑްރަގް ކެފޭއެއް، ބަންދުކުރާއިރަށް ފަޅާލާ!

މާލޭގައި ބަންދު ނުކުރެވި ތިން ޑްރަގް ކެފޭއެއް އެބަހުރިކަމަށާއި އެ ކެފޭތައް ބަންދުކުރާއިރަށް ފަޅައިލާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުން ހާމަކުރި މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، ބަންދު ނުކުރެވި ހުރީ މ. ސަންމާމުގެއާގޭގައި ހިންގާ ޑްރަގް ކެފޭއަކާއި މއ. ސެވަން އެންޑް ހައުސްގައި ހިންގާ ޑްރަގް ކެފޭއަކާއި މ. ދެރަހައިގައި ހިންގާ ޑްރަގް ކެފޭއެކެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މއ. ސެވަން އެންޑް ހައުސް މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިން ބަންދު ކުރި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަނެއްކާ ވެސް ބަންދުކުރުމުން […]

Read More

80 ކިލޯގެ ޑްރަގް މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުން ބަންދުކުރި މީހަކު، ދަށު ކޯޓުން ދޫކުރުމުން ޕީޖީ ކޯފާ ވެއްޖެ

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވާ މީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އައްޑޫ ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އުމުރު ކުރި މައްސަލައިގައި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް ދަށު ކޯޓަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝަމީމް ވިދާޅުވީ، ހައިކޯޓުގެ ހުކުމެއް ދިރި އޮއްވާ، އެ ހުކުމް ސަސްޕެންޑު ކުރުމަކީ ދަށު ކޯޓަކުން މެޖިސްޓްރޭޓަކު ކުރާ ކަހަލަ ކަންކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މީހަކު ދޫކޮށްލަން ބޭނުމިއްޔާ، ރަނގަޅު ސަބަބެއް ދައްކަވަންވާނެ ކަމަށް ޝަމީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތަށް ނިންމާ […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com