އަދުގެ ދުނިޔެ: ކްރައިމިއާއަކީ ރޫސީންގެ ތަނެއް ނޫނެވެ. ޔުކްރޭނުގެ ތަނެއްވެސް ނޫނެވެ. މުސްލިމުންގެ ތަނެކެވެ.

ޔުކްރޭނާއި ރަޝިޔާގެ އަރައިރުންތަކުގެ ފަހަތުގައިވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެއްސަބަބަކީ ކްރައިމިއާގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލައެވެ. ޔޫރަޕުގެ ބައްރުގެ ތެރެއިން މުއްޔެއްގެ މިސާލުގައި ބްލެކްސީގެ ތެރެއަށް ނުކުމެފައިވާ ކްރައިމިއާގެ ބޮޑުމިނަކީ ހަތާވީސްހާސް އަކަ ކިލޯމީޓަރެވެ. އެއީ ކިހާވަރެއްގެ ބޮޑުމިނެއްތޯ ބަލަންޏާ ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ސައިޒަށް ނިސްބަތްކުރަމާބަހީއެވެ. ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އުތުރު މެސެޑޯނިޔާއާއި ސްލޮވީނިޔާއާއި ސައިޕްރަސްއާއި ލަގްޒެމްބޯގަށްވުރެ ކްރައިމިއާ ބޮޑެވެ. އޭޝިޔާގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އިޒްރޭލާއި ލުބުނާނާއި ކުވޭތާއި ގަތަރަށްވުރެވެސް ކްރައިމިއާ މާބޮޑެވެ. ކްރައިމިއާގެ ވަށައިގެންކަހަލަ ގޮތަކަށް […]

Read More

ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއްގެ އަގު 14 ރުފިޔާއަށް އަރައިފި

ޔޫކްރޭންގެ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު އުފުލުމުން، އެސްޓީއޯއިން ތެޔޮ ވިއްކާ އަގު ބޮޑުކޮށްފިއެވެ. އެސްޓީއޯއިން  ބުނީ، މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ރަޝިއާ އާއި ޔޫކްރޭންގެ ހަނގުރާމަ ފެށީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި އުފުލެމުން ދަނިކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން، ތެލުގެ އަގު މައްޗަށްދާ ނިސްބަތް މިހާރު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ ސްޓޭޝަންތަކުން ތެޔޮ ލިބޭނީ ތަފާތު އަގެއްގައި ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުންޏެވެ. […]

Read More

ރަޝިއާ ސިފައިން ޓޭންކަކުން އާއްމު މީހެއްގެ ކާރު ޗިސް ކޮށްލާ މަންޒަރަކީ ދޮގު ޙަބަރެއްކަން ފަޅާ އަރައިފި

ރަޝިޔާ ޔުކްރެއިން ގެ ހަނގުރާމައިގައި ހިނގި ހާދިސާ އެއް ކަމަށް ބުނެ ދައުރުވާ ޓޭންކަރަކުން އާއްމު މީހެއްގެ ކާރެއް ހަލާކު ކޮށްލާ މަންޒަރަކީ ދޮގު ޙަބަރެއް ކަން  ފަޅާއަރައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ބައެއް ނޫސް ތަކުން މި ޙަބަރު ތަރުޖަމާކޮށް ލިޔުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ބޮޑަށް ބެލެވެނީ އެއީ މައުލޫމާތު ނޭނގި  ކުރި ކަމެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ފަދަ އޮޅުވާލުމުގެ ޙަބަރުތަކަކީ ހަނގުރާމައިގެ އުކުޅުތައްވެސް މެއެވެ. މިގޮތުން މިޙަަރު މިދައުރުވާ ވީޑީޔޯ އަކީ އެޕްރީލް2011 ގައި ނަގާފައިވާ […]

Read More

ރަޝިޔާ އިން ޔުކްރެއިން އާ ހަނގުރާމައަށް ދިޔައީ ކީއްވެ؟

ރަޝިއާއިން ހުރިހާ ގޮތަކުން ވަނީ ޔޫކްރޭނަށް އަރައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. ވައިގެ މަގުންނާއި، ކަނޑުމަގުންނާއި, އެއްގަމު މަގުންނެވެ. މިއީ ދެވަނަ ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ ފަހުން ހުޅަނގުގައި އެއްގައުމު އަނެއް ގައުމަށް އަރައިގަންނަން މަސައްކަތް ކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެތައް މަސްތަކެއް ވަންދެން ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން ވަނީ ޔޫކްރޭނަށް އަރަން އުޅޭކަން ދޮގުކުރައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ޓީވީ މެދުވެރިކުރައްވައި ދެއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ, ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ރަޝިއާގެ ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން ރަޝިއާގައި ތިބި އާންމުންގެ ރައްކަލަކަށްޓަކައި, އަދި ބޮޑު […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com