އަލްހާންގެ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓް ބަންދުކޮށް ފައިސާ ހަވާލުކޮށްފި – ދެން ވާނީ ކިހިނެތް؟

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ ހިންގާ ކިންގްސް ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓު ލިމިޓެޑުގެ އެކައުންޓް ބަންދުކޮށް އެ އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. Adފުލުހުންވެސް މިހާރު ގެންދަނީ އެމައްސަލައިގެ ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގަމުންނެެވެ. އަލްހާން ފަހުމީ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވީ ފައިސާ ހިފެެހެއްޓުމުން 15 މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ގެއްލުން އެކުންފުންޏަށް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސުން ފައިސާ ދޫނުކޮށްފިނަމަ ފައިސާ ހޯދަން މުޒާހަރާއެއް ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް އަލްހާން […]

Read More

ޕޮންޒީ ސްކީމް ތަކަކީ ރައްކާތެރި އިންވެސްޓްމަންޓެއްތަ؟ ދުނިޔޭގައި މި ސްކީމްތައް ހިންގަނީ ކިހިނެއް؟

ބަވަނަ ވެފައިވާ އަދުގެ ދުނިޔެ މިއޮތީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވިއުގައަކުން ގުޅާލެވިފައެވެ. އަދި އިންސާނުން ހިންގާ ހުރިހާ މުއާމަލާތެއްވެސް މި ވިއުގައިގެ ތެރެއަށް ފައްތާ، އޭގެއިން ނަފާ ލިބިގަނެވޭނޭ މަގު އިންތިހާއަށް މިއަދު ފަހިވެފައިވާ ފަދައިން، މި ވިއުގައިގެ ބޭނުން ކޮށްގެން އިންސާނުންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބިދެވޭނޭ މަގުވެސް ވަނީ ހަމަ އެބީދައިން ފަހިވެގެން ގޮސްފައެވެ. މީގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހެއްކަކީ، ދުނިޔޭގައި ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި މިއަދު ހިނގަމުންދާ ދެބަސްވުންތަކާއި، ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެއްގައުމު އަނެއް ގައުމަށް […]

Read More

އަލްހާންގެ “ޕޮންޒީ ސްކީމް” ފަންޑުގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލްހާން ފަހުމީ އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ހިންގަވާ އިންވެސްޓްމަންޓު ފަންޑުގައި ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ކުރިއަށްގެންދަން ޖެހޭފަދަ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އެކަން ތަހުގީގު ކުރަން ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ. އެއްވެސް ބައެއްގެ ނަމެއް ހާމަނުކޮށް ފުލުހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ގިނަ ބައެއްގެ މާލީ މަސްލަހަތަށް ބުރޫއަރާ ގޮތަށް ޕޮންޒީ ސްކީމަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގާ ކަމަށް ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ. “ކަމާބެހޭ ގާނޫނީ […]

Read More

އަލްހާން ޕޮންޒީ ސްކީމް އެއް ހިންގާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިއްޖެ – މަރުކަޒީ ބޭންކުން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިންގާ ސްކީމްތަކަށް ސަމާލުވުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. އެ ބޭންކުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބޮޑު ފައިދާއެއް ދޭނެކަމަށް ބުނެ އާންމުންގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކާ ފޭސްބުކާއި ޓެލެގްރާމުގައި ހިންގާ ސްކީމެއްގެ މައުލޫމާތު އެ ބޭންކަށް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. “މިފަދަ ސްކީމްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން، އާންމުންގެ ކިބައިން ނަގާ ފައިސާ އެ ފަރާތްތަކަށް އިންވެސްޓްކޮށްދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ފައިސާ ބޭނުންކުރަނީ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް،” އެ […]

Read More
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com