ރާއްޖޭގައި 3 ވަނަޔަށް އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ ވެބްސައިޓަކީ ބަރަހަނާ ސައިޓެއް

ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގައި އިންޓަނެޓު ޓްރެފިކް އަދި ވެބްސައިޓުތަކަށް ވަންނަ އަދަދުތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކުން ހާމަކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ދިވެހިން އެންމެ ގިނައިން ވަދެފައިވާ…

Read More

މެންބަރުން ޖަހާނެ ސަކަރާތެއް ޖަހާއިރުވެސް، ބަލަން ތިބުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް!

މި ދުވަސްވަރު އެންމެ ގަދަޔަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވާހަކައެވެ. މަޖިލީސް އިންތިހާބުގައި އިންތިހާބު ކުރަންވީ ކޮން ޕާޓީއަކަށް…

Read More

ދޫނި ސޫފާ ސޫފީގެ ވިޔަފާރި: އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރަކުން ރާއްޖެ މަހުރޫމް

ދޫނި ސޫފާ ސޫފިއަށް އިންސާނުންގެ ޝައުގު ޒަމާނުއްސުރެ ހުންނަކަން، ތާރީހަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ. ކެއިންބުއިމުގެ ބޭނުމުގައި ދޫނި ގެންގުޅުމަކީ އާންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ތާރީހުން…

Read More

 ރައީސް ޔާމީން ރައީސް މުއިއްޒުއާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރެއްވި ގޮތް އެނގޭތަ؟

އިންޤިލާބީ ހަރަކާތުގެ ބައެއް ބޭފުޅުންނާމެދު އަޅުގަނޑު މިއަދު އަޖާއިބުވެ އަންތަރީސްވެ، ވަރަށް ދެރަވެސް ވެއްޖައީމެވެ. އެހެނީ އަޅުގަނޑުވެސް މިއީ އިންޤިލާބީ ހަރަކާތުގެ ކްލަބްހައުސްގެ ވާހަކަތައް…

Read More

ބުލީކުރުން ކުރިޔަށް، ބައެއް ސްކޫލްތަކުން މިވާހަކަ ދައްކަންވެސް ޖެހިލުންވޭ!

ގިނަ ބެލެނިވެރީންނަށް އެންމެ މުހިންމު ކަމަކަށް ވެފައި އޮންނަނީ އެމީހެއްގެ ދަރިފުޅުގެ ތައުލީމީ ނަތީޖާއެވެ. އެމީހެއްގެ ދަރިއަކީ އޯލެވެލް ނުވަތަ އޭލެވެލްގެ ގަދަ ދިހައަކުން…

Read More

ޔުޓިލިޓީ ޚިދުމަތުގައި އިސްރާފާއި ކޮރަޕްޝަން މޫލައި، ނިޒާމަށް ބަދަލު ގެންނަން މަޖުބޫރުވެފައި

ޔުޓިލިޓީ ހިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގައި ދެނީ ސަރުކާރުގެ ހަތަރު ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ސްޓެލްކޯ، ފެނަކަ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަދި ވެމްކޯ މެދުވެރިކޮށެވެ. އެ ކުންފުނީގެ މާލީ އަދި…

Read More

ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް އޮތީ ކޮން ފުރުސަތެއް؟

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ހިމެނޭ ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން މާ އުނދަގޫކަމެއްނެތި، ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރައްވައި މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ، ސަރުކާރާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ…

Read More

ރައީސް ޔާމީން: އެއްބަޔަކަށް ރަނގަޅު، އަނެއްބަޔަކަށް  އަނިޔާވެރި

ފަސް އަހަރު ވެރިކަން ކުރެއްވުމަށްފަހު، ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއްގައި ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުންދާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާމެދު އާންމުންގެ ހިޔާލު ތަފާތެވެ. ދިވެހީންގެ…

Read More