ތުރުކީގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ހުޅުވުމަށް މަޝްވަރާތައް ފަށަނީ

ތުރުކީ ވިލާތުގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ ހުޅުވުމަށްޓަކައި ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކާ އެކު މަޝްވަރާތައް ފެށުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނިންމަވައިފި އެވެ. ރައީސް…

Read More

ގައުމީ ކްލައުޑް ގާއިމްކުރަން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާއިން 13 މިލިއަން ރުފިޔާ

ގައުމީ ކްލައުޑް ގާއިމްކުރަން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާއިން 13 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް އެއްބަސްވެ ސޮއި ކޮށްފިއެވެ. ސަރުކާރުގެ ޑޭޓާ ސެންޓަރުތަކާއި އެހެނިހެން…

Read More

ޝަންހާއީ ކޯޕަރޭޝަނގެ ޑައިލޮގް ޕާޓްނަރަކަށް ރާއްޖެ

ޝަންހައި ކޯޕަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސް.ސީ.އޯ)ގެ ޑައިލޮގް ޕާޓްނަރަކަށް ވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިންގ އެފެއަރޒް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ،  އެސް.ސީ.އޯގެ ޑައިލޮގް ޕާޓްނަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތު…

Read More

އެރޮފްލޯޓް ރާއްޖެ އަންނަން ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ރަޝިޔާއަށް އަންގައިފި

ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލާފައިވާ ރަޝިޔާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، އެރޮފްލޯޓްގެ ދަތުރުތައް އަލުން ރާއްޖެއަށް ފަށަން…

Read More

ފޯޅަވަހީގައި އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ދިވެހިންނަށް ނާކާމިޔާބު

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުން ޗާގޯސް އައިލެންޑްސްގައި އޮންނަ ފޯޅަވަހި: ސަރަހައްދުގެ ކަނޑުގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި މޮރިޝަސް އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ވަނީ މައްސަލަ ޖެހިފައި. މޮރިޝަސް އާއި…

Read More

ސަރުކާރުން ކުރިން ޑްރަގާ ގުޅުވި “އިންޑިއާ އައުޓް” މިފަހަރު ގުޅުވާލީ ނިރުބަވެރިކަމާ

މީގެ ކުރިން ސަރުކާރުން ޑްރަގް ވިޔަފާރިއާ ގުޅުވި އިންޑިޔާއައުޓް ހަރަކާތް މިހާރު ސަރުކާރުން ނިރުބަވެރި ހަރަކާތެއް ކަމަށް ސިފަ ކޮށްފިއެވެ. "އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭންގެ…

Read More

ރާއްޖޭގައި އިނގިރޭސި އެމްބަސީއެއް ކުއްލިޔަކަށް ހުޅުވައިފި. މީ ކިހިނެއް ވާ ކަމެއް؟

ރާއްޖޭގައި އިނގެރޭސިވިލާތުގެ އެމްބަސީއެއް  މިއަދު ކުއްލި ގޮތަކަށް ހުޅުވުމާ ބެހޭގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ދިރާސާ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ، މިދުވަސް ވަރު އާދަޔާ…

Read More

“އިންޑިއާ އައުޓް”ގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފާނެ ކަމަށް ޢަފޫރު މަޖިލީހުގައި ބުނެފި

އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބޭލުމަށް ގޮވާލައި ކުރިއަށް ގެންދާ އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތުގެ މައްސަލަ އިންޑިއާގެ ޕާލިމެންޓުން ބަލަން ފަށާފާނެތީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން…

Read More