ގްރޭޑް 10 އާއި މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމު ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެނީ

ގްރޭޑް 10 އާއި މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމު ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް އިމާމުވެ ހުކުރުކޮށް ޚުޠުބާކިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. އެކަން ހާމަކުރެއްވީ އިސްލާމީކަންތައްތަކާ…

Read More

ހަމައެކަނި އަޑުހަރުކޮށް ކިޔަވާ ނަމާދުތަކުގައި ގުނޫތު ކިޔަން އަންގައިފި

އަޑުހަރުކޮށް ކިޔަވާ (ޖަހުރިއްޔާ) ނަމާދުތަކުގައި އެކަނި ގުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔާ ގޮތަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ. ފަލަސްތީނަށް ނަސްރު ދެއްވުން އެދި ނަމާދުތަކުގައި ގުނޫތު…

Read More

އަޤްޞާ މިސްކިތް ޙިމާޔަތް ކުރުމަކީ ހުރިހާ މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް އޮތް ވާޖިބެއް – ޚުޠުބާ

އަގްސާ މިސްކިތް ހިމާޔަތްކުރަން މުސްލިމުން ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް މިއަދުގެ ހުތުބާގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދުގެ ހުތުބާ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަލިއަޅުވާލައިފައިވަނީ އަގްސާ…

Read More

ކީރިތި ރަސޫލާއާއި ޚަލީފާއިން ވެރިކަންކުރެއްވި މަންހަޖު

ޖަހާލަތުގެ އަނދިރިކަމާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި ޝިރުކުގެ ނުބައިކަމުގެ ތެރޭގައި މުޅި ދުނިޔެ ޣަރަޤުވެފައި ވަނިކޮށް، ޢަދުލުވެރިކަމުގެ އިޞްލާޙީ ޙަރަކާތެއް ފެށިގެން ދިޔައީ މާތް މުޙައްމަދު ނަބީކަލޭގެފާނުގެ…

Read More

ގެއްލިގެން ހޯދާތާ 3 ދުވަސް، ފެނުނީ ސުޖޫދުގައި މަރުވެފައި ވަނިކޮށް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޓްރަކް ޑްރައިވަރަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާތާ ތިން ދުވަސްފަހު ފެނިއްޖެއެވެ. ފުލުހުން އޭނާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ފެނިފައިވަނީ ވާދީއެއްގެ ތެރޭގައި ސުޖޫދުގައި މަރުވެފައި…

Read More

ރައީސްގެ ޖަވާބެއް ނުލިބިގެން ފޯރަމް ސެޕްޓެމްބަރު 24 ގައި ބޭއްވުމަށް ޢިލްމުވެރިން ނިންމައިފި!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ ޢިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދުން ބައެއް ގެއްލުނު މައްސަލައިގައި ޢިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުން އާންމު ބަޙުސެއް ނުވަތަ ފޯރަމެއް ބާއްވަން ނިންމާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޖަވާބެއް ނުލިބި…

Read More