ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމުކުރި ސޯލަރ ޕީވީތަކުން ކަރަންޓު އުފައްދަން ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ސޯލަރ ޕީވީތަކުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި އެޕެނަލްތަކުން ކަރަންޓު އުފައްދަން ފަށަފައިފިއެވެ. މި ސޯލާޕެނެލްތައް ގާއިމްކޮށްފައިވަނީ އެސްޕަޔަރ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭ…

Read More

ފަރުކޮޅުފުށީގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފި

ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭއްގެ، ފަރުކޮޅުފުށީގައި ނާސަރީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ އިމާރާތުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވެ، އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން…

Read More

އެޗްޑީސީ ކުންފުނީގެ ދަށުގައި ހުޅުމާލެ ބޭއްވުމާ ބެހޭ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މިއަދު ހައިކޯޓުގައި!

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލްކުރަން ނިންމި ނިންމުމަށް އަމަލު ކުރުން ފަސްކުރި މައްސަލައިގެ ހުކުމް މިއަދު އިއްވަން ހައިކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.…

Read More

ހުޅުމާލޭގެ ރަޖިސްޓްރީގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި ފަށަނީ

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އަށް ދީފައިވާ ހުޅުމާލޭގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަށް ޢަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމްގެ މައްސަލަ…

Read More

ގާޑުން ބައިތިއްބައިގެން ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުންނަ ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން ފަށައިފިއެވެ. ހައުސިން ޑެވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނީ ހިޔާގެ 16…

Read More

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ގުޅީފަޅު، ހުޅުމާލެ ނޫން އެހެން ފަޅުތަކުން ވެސް ގޯތި ދެއްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ.

ބިމާ ބެހޭ ބަހުސްތައް މީސް މީޑިޔާގައި ހިނގަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޯތި މި ސަރުކާރުން ދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން…

Read More