“މާލޭ މީހުންނަށް” ބިން ދިނުން ވާނީ ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމަށް.

"މާލޭގެ" މީހުންނަށް ހުޅުމާލެއިން 1،250 އަކަފޫޓުގެ 1،000 ގޯތި ދޫކޮށްދޭން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އެދިފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނެފި…

Read More

ހަމަ އެކަނި މާލޭ މީހުންނަށް ބިން ދިނުމަކީ ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުން – އާއްމު ރައްޔިތުން

ހުޅުމާލެ އިން މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން ބިން ވިއްކަން ނިންމި ނިންމުމަށް އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ފާޑު ކިޔުން އަމާޒު ވެއްޖެއެވެ. ހުޅުމާލެއަކީ ހުރިހާ ދިވެހި…

Read More

ހުޅުމާލެ އިން ވިއްކާ ބިންތައް ހަމައެކަނި “މާލޭ” މީހުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބީލަމުގެ އުސޫލުން ހަމައެކަނި މާލޭ މީހުންނަށް ބިން ވިއްކަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ. ހުޅުމާލެ…

Read More

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ގުޅީފަޅު، ހުޅުމާލެ ނޫން އެހެން ފަޅުތަކުން ވެސް ގޯތި ދެއްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ.

ބިމާ ބެހޭ ބަހުސްތައް މީސް މީޑިޔާގައި ހިނގަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޯތި މި ސަރުކާރުން ދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން…

Read More