ރޮނާލްޑޯ ސައުދީން ޑީޕޯޓުކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅަނީ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން، އެ ގައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ ލީގުގައި ކުޅޭ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޑީޕޯޓުކޮށްލުމަށް ގޮވައިލައި، އެ ގައުމުގެ ޕަބްލިކް މިނިސްޓްރީއަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށް،…

Read More

ތެލަށް ޖެހިފައިވާ ލަންކާ އަށް ސައުދީ ޙާރިޖީ ވަޒީރު ކުއްލި ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފި.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަމީރު ފައިސަލް ބިން ފަރުހާން ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި އިއްޔެ ސްރީ ލަންކާއަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ. މިއީ ފައިސަލް ރަސްމީ…

Read More