އަދުގެ ދުނިޔެ: ކްރައިމިއާއަކީ ރޫސީންގެ ތަނެއް ނޫނެވެ. ޔުކްރޭނުގެ ތަނެއްވެސް ނޫނެވެ. މުސްލިމުންގެ ތަނެކެވެ.

ޔުކްރޭނާއި ރަޝިޔާގެ އަރައިރުންތަކުގެ ފަހަތުގައިވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެއްސަބަބަކީ ކްރައިމިއާގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލައެވެ. ޔޫރަޕުގެ ބައްރުގެ ތެރެއިން މުއްޔެއްގެ މިސާލުގައި ބްލެކްސީގެ…

Read More

ރަޝިއާ ސިފައިން ޓޭންކަކުން އާއްމު މީހެއްގެ ކާރު ޗިސް ކޮށްލާ މަންޒަރަކީ ދޮގު ޙަބަރެއްކަން ފަޅާ އަރައިފި

ރަޝިޔާ ޔުކްރެއިން ގެ ހަނގުރާމައިގައި ހިނގި ހާދިސާ އެއް ކަމަށް ބުނެ ދައުރުވާ ޓޭންކަރަކުން އާއްމު މީހެއްގެ ކާރެއް ހަލާކު ކޮށްލާ މަންޒަރަކީ ދޮގު…

Read More

ރަޝިޔާ އިން ޔުކްރެއިން އާ ހަނގުރާމައަށް ދިޔައީ ކީއްވެ؟

ރަޝިއާއިން ހުރިހާ ގޮތަކުން ވަނީ ޔޫކްރޭނަށް އަރައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. ވައިގެ މަގުންނާއި، ކަނޑުމަގުންނާއި, އެއްގަމު މަގުންނެވެ. މިއީ ދެވަނަ ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ ފަހުން ހުޅަނގުގައި…

Read More