އަލްހާންގެ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓް ބަންދުކޮށް ފައިސާ ހަވާލުކޮށްފި – ދެން ވާނީ ކިހިނެތް؟

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ ހިންގާ ކިންގްސް ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓު ލިމިޓެޑުގެ އެކައުންޓް ބަންދުކޮށް އެ އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާ…

Read More

ޕޮންޒީ ސްކީމް ތަކަކީ ރައްކާތެރި އިންވެސްޓްމަންޓެއްތަ؟ ދުނިޔޭގައި މި ސްކީމްތައް ހިންގަނީ ކިހިނެއް؟

ބަވަނަ ވެފައިވާ އަދުގެ ދުނިޔެ މިއޮތީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވިއުގައަކުން ގުޅާލެވިފައެވެ. އަދި އިންސާނުން ހިންގާ ހުރިހާ މުއާމަލާތެއްވެސް މި ވިއުގައިގެ ތެރެއަށް ފައްތާ، އޭގެއިން…

Read More

އަލްހާންގެ “ޕޮންޒީ ސްކީމް” ފަންޑުގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލްހާން ފަހުމީ އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ހިންގަވާ އިންވެސްޓްމަންޓު ފަންޑުގައި ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ކުރިއަށްގެންދަން ޖެހޭފަދަ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އެކަން…

Read More

އަލްހާން ޕޮންޒީ ސްކީމް އެއް ހިންގާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިއްޖެ – މަރުކަޒީ ބޭންކުން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިންގާ ސްކީމްތަކަށް ސަމާލުވުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. އެ ބޭންކުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ…

Read More